Nieuwe hoop voor retinitis pigmentosa (RP) patiënten

Nieuwe hoop voor retinitis pigmentosa (RP) patiënten

Minitiatuur videocamera kan zicht deels weer teruggeven, resultaten van verder onderzoek moeten afgewacht worden

Enkele honderdduizenden mensen lijden wereldwijd aan retinitis pigmentosa (RP), een erfelijke oogaandoening, waarbij  stukken van de retina of netvlies afsterven. Tevens wordt in de retina pigment afgezet. 32 proefpersonen die lijden aan retinitis pigmentosa (RP) konden met behulp een kleine videocamera en kleine elektroden ingeplant aan de achterkant van het rechteroog opnieuw weer iets zien.

De 32 blinde personen werden uitgerust met het Argus II systeem van Second Sight Medical Products, een bedrijf gevestigd in Sylmar, Californië. Twee op drie van de proefpersonen konden de richting van een lijn die over het computerscherm aangeven, zo bleek uit de resultaten van het onderzoek.Alle proefpersonen leden aan retinitis pigmentosa (RP), een beschadiging van het netvlies waarbij het gezicht verloren ging.

Hoe werkt het systeem? Eigenlijk heel eenvoudig. De Argus II brengt visuele informatie over naar de elektroden van het netvlies, waarbij het systeem slapende zenuwbanen opnieuw wekt en deze toelaat om opnieuw licht te zien. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend, maar het is nog te vroeg om al van een daverend succes te spreken. Voorlopig is het alleen nog maar mogelijk om hoekjes en kanten te herkennen, van volledige voorwerpen in het vizier te krijgen is nog altijd geen sprake.

Bovendien is het niet makkelijk om het Argus II systeem aan te brengen. De proefpersonen ondergingen meerdere operaties, die allen meerdere uren duurden. Die operaties waren noodzakelijk om de elektroden en de antenne in te planten. De camera zendt signalen naar een miniatuurcomputer die de slechtziende om het midden draagt, die de signalen doorstuurt naar het oog. Daar worden ze door een antenne opgevangen. Het systeem werd al in 2007 ontworpen, maar aan de eerste versie waren heel wat correcties nodig. Daarom duurde het nog geruime tijd voor een bruikbare versie op de markt werd gebracht.

Second Sight probeert nu de toestemming te verkrijgen om de Argus II volgend jaar in Europa en de Verenigde Staten op de markt te brengen. De Amerikaanse ontwerper van het bedrijf denkt voorlopig aan een verkoopprijs in de buurt van 100.000 dollar per stuk. Het systeem werd ontworpen in samenwerking met het Amerikaans National Institutes of Health, dat een lening met een looptijd van 10 jaar toestond. Voor de ontwikkeling van het systeem kreeg Second Sight voor een bedrag van 26 miljoen dollar aan steun.

Retinitis pigmentosa doodt de fotocellen op het netvlies die instaan voor het omzetten van licht in signalen. Die cellen sterven af, maar de rest van het gezichtssysteem blijft onaangetast. Wanneer er elektroden naast andere belangrijke cellen aangebracht worden gaan deze de cellen elektronisch stimuleren. De cellen interpreteren die stimulansen als visuele informatie en gaan ze doorsturen naar dat deel van de hersenen waar visuele interpretatie wordt geïnterpreteerd. De meeste patiënten gaan niet dadelijk het zicht terugkrijgen, om de eenvoudige reden dat ze opnieuw gaan moeten ‘leren’ zien.