Behandeling met steroïden bij multiple sclerose-patiënten kan na enkele weken werken

Behandeling met steroïden bij multiple sclerose-patiënten kan na enkele weken werken

In de meeste gevallen zullen multiple sclerose-patiënten na een periode van drie maanden al een positieve invloed van de behandeling met steroïden ondervinden

Bij zogenaamde opstootjes of opflakkeringen bij multiple sclerose-patiënten kan een behandeling met steroïden effectief zijn. Wel moet eerst met duidelijkheid zijn vastgesteld dat het wel degelijk om een opstootje gaat en niet om een griepje of een infectie. Eens daaromtrent zekerheid bestaat, kan aan de behandeling met steroïden begonnen worden.

Patricia Coyle, professor neurologie aan de State University of New York in Stony Brook en directeur van het Stony Brook Comprehensive MS Center, is voorstander van een snelle aanpak in geval van een opstootje bij multiple sclerose-patiënten. Hoe sneller wordt ingegrepen, hoe sneller de positieve gevolgen van de behandeling zullen zijn. Coyle is van mening dat bij de meeste multiple sclerose-patiënten al naar een periode van enkele weken verbetering zichtbaar zal zijn.

Een behandeling met steroïden bij multiple sclerose-patiënten met opstootjes of opflakkeringen kan dus al na enkele weken werken. In de meeste gevallen zullen multiple sclerose-patiënten na een periode van drie maanden al een positieve invloed van de behandeling met steroïden ondervinden, zo stelt Coyle. Het probleem van dit hervallen bij multiple sclerose-patiënten is dat er nooit zekerheid bestaat over de mate waarin herstel volgt.

Algemeen geldt als regel dat in de eerste jaren van de ziekte multiple sclerose-patiënten mildere opstootjes gaan krijgen waarvan bovendien ook sneller wordt gerecupereerd. Zwaardere opstootjes, inclusief spierzwakte en verlies van de blaasfunctie, zullen meer hersteltijd vragen. In de meeste gevallen zullen steroïden werken, maar in sommige gevallen is dat niet het geval. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer het opstootje bijzonder hevig was. Coyle geeft dan het advies om plasma toe te dienen in de vorm van intraveneus immunoglobine. De data bewijzen niet met 100% zekerheid dat deze aanpak helpt, maar in samenspraak met de dokter kan toch voor de immunoglobine-therapie gekozen worden.

Coyle herhaalt nogmaals dat in de meeste gevallen bij de multiple sclerose-patiënten binnen drie weken beterschap zal optreden, hoewel het wel een jaar kan duren alvorens de verbetering echt zichtbaar wordt. Vertonen multiple sclerose-patiënten nog altijd symptomen, dan mag worden aangenomen dat die niet meer gaan verdwijnen. Het is daarom zaak om de evolutie van de opstootjes goed in de gaten te houden.