Stofdeeltjes kunnen ons leven met 8 maanden tot 2 jaar inkorten

Stofdeeltjes kunnen ons leven met 8 maanden tot 2 jaar inkorten

Luchtvervuiling kan heel wat ziekten veroorzaken

Het zijn microscopisch kleine stofdeeltjes die in de lucht circuleren en die we onbewust inademen. Die stofdeeltjes zijn afkomstig van de uitstoot van de industrie, van auto’s en van onze verwarming. Ondanks een aantal beperkingen bereiken die stofdeeltjes nog altijd een verontrustend hoog niveau. Veel vaker dan algemeen gedacht zijn ze rechtstreeks verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen.

Volgens het European Environmental Agency (EEA) is de vervuiling met deze stofdeeltjes in sommige delen van Europa nog altijd verontrustend hoog. Dat geldt op de eerste plaats voor een aantal industriegebieden in Oost-Europa, maar ook voor sommige delen van West-Europa. Waakzaamheid blijft daarom volgens het EEA geboden.

EEA Executive Director Jacqueline McGlade dringt daarom bij de Europese autoriteiten op bijkomende maatregelen om de uitstoot van stofdeeltjes te reduceren. Volgens McGlade is het dringend tijd dat er iets gebeurt, want de situatie is veel ernstiger dan de publieke opinie beseft.

Stofdeeltjes kunnen ons leven met 8 maanden tot 2 jaar inkorten, waarbij in de ergst getroffen regio’s eerder het laatste cijfer mag gehanteerd worden. In een aantal landen liggen de concentraties aan deze stofdeeltjes nog veel hoger dan boven de wettelijk toegelaten hoeveelheden. Het is belangrijk dat deze landen geactiveerd worden, want het stof dat daar in de lucht wordt geblazen, waait ook naar andere landen.

 Luchtvervuiling kan heel wat ziekten veroorzaken, waaronder longkanker en hart- en vaatziekten. McGrade vond het daarom geen overbodige luxe dat 2013 werd uitgeroepen tot het jaar van de lucht. De Europese Unie heeft bij monde van commissaris Janez Potocnik al haar medewerking toegezegd, de EU is van plan om strengere wetten op te leggen wat betreft de  kwaliteit van de lucht.

 

Syndicatie