U en ik zijn samen voor de luchtvervuiling verantwoordelijk

U en ik zijn samen voor de luchtvervuiling verantwoordelijk

Vooral man in de straat is verantwoordelijk voor de vervuiling van de lucht met microscopisch kleine stofdeeltjes 

De opwarming van de aarde is een thema dat de afgelopen jaren nadrukkelijk in de pers is opgedoken. Voor die opwarming van de aarde wordt onder andere de uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk gesteld. Ondanks allerlei gemaakte afspraken zijn de beleidsmakers er niet in geslaagd om het tij te doen keren, getuige het aan een alarmerend temp smelten van het poolijs.

In verband met de luchtvervuiling wordt vaak een beschuldigende vinger uitgestoken richting de industrie, die het leeuwendeel van de vervuiling van het milieu voor haar rekening neemt. Nochtans zijn er in de afgelopen jaren strenge maatregelen getroffen om de uitstoot van kwalijke gassen af te remmen. Tot dusver hebben die maatregelen nog niet het gewenste resultaat gehad, de opwarming van de aarde gaat vooralsnog gewoon door.

Het gaat echter niet op om uitsluitend een beschuldigende vinger naar de industrie uit te steken. Uiteindelijk maken onze bedrijven producten die vervolgens aan de consumenten te koop worden aangeboden. Zonder vraag naar die producten, zouden ze ook niet worden aangemaakt.

U en ik zijn samen voor de luchtvervuiling, zoveel is duidelijk. Volgens recente data van de Europese Unie wordt 21% van de bevolking van de Europese steden blootgesteld aan grotere hoeveelheden schadelijke stofdeeltjes dan door de EU is vastgelegd.

Vooral man in de straat (waarbij we natuurlijk de vrouw niet mogen vergeten) is dus verantwoordelijk voor de vervuiling van de lucht met microscopisch kleine stofdeeltjes. Die stofdeeltjes zijn klein genoeg om via de longen door te dringen in de bloedstroom, met alle kwalijke gevolgen van dien. De normen van de World Health Organization (WHO) zijn nog strenger dan die van de Europese Unie, volgens de WHO zijn zowat alle Europeanen blootgesteld aan schadelijke stofdeeltjes. 

Syndicatie