Kalium in blauwbessen en zoete aardappelen kan risico’s op hartaandoeningen reduceren

Kalium in blauwbessen en zoete aardappelen kan risico’s op hartaandoeningen reduceren

Kalium kan blijkbaar de effecten van een te hoge zoutconsumptie deels compenseren

De discussie over er al dan niet gevaren verbonden zijn aan een hoge zoutconsumptie zijn in de afgelopen jaren opnieuw opgelaaid. De medische wereld is het namelijk niet eens over het antwoord op de vraag of zout al dan niet schadelijk is voor de gezondheid. Lang geleden gold zout als gezond, daarna werd het beschouwd als een risicofactor voor hart- en vaatziekten maar recent is men daarvan niet meer zo zeker.

Toch wordt er nog altijd veel onderzoek gedaan omtrent de relatie tussen zoutconsumptie en hart- en vaatziekten. Zout is namelijk een wezenlijk bestanddeel van onze voedingsketen. Het wordt weliswaar minder gebruikt als bewaringsmiddel, maar des te meer als smaakmaker in de keuken. Dat is niet onbelangrijk op een moment dat die keuken een steeds belangrijkere rol in ons leven spelen. 

Kalium in blauwbessen en zoete aardappelen kan risico’s op hartaandoeningen reduceren, zo blijkt uit recent onderzoek. Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine. Het betrof een uitgebreide steekproef die bij een aantal proefpersonen werden gedaan.

Kalium kan blijkbaar de effecten van een te hoge zoutconsumptie deels compenseren, zo luidde één van de conclusies. Dat bleek uit het onderzoek bij 12.000 Amerikanen over een periode van 15 jaar, waarbij de verhouding van het potassium-gehalte tot dat van het zout werd onderzocht. Of met andere woorden: kalium kan nadelige effecten verbonden aan zoutconsumptie enigszins compenseren. 

De correlatie tussen het kalium-gehalte in het menselijk lichaam en het zout-gehalte bleek groter te zijn dan wanneer er alleen werd gekeken naar het zout- of kaliumgehalte afzonderlijk. Daarmee kan de discussie over de al dan niet nadelige effecten van de zoutconsumptie opnieuw aangewakkerd worden. Definitieve vaststellingen werden ondanks een fel oplaaiende discussie tot dusver nog niet gedaan.