Vraag steeds een tweede opinie bij een ernstige ziekte

Vraag steeds een tweede opinie bij een ernstige ziekte

De dokter is ook maar eens mens, hij kan zich vergissen

Veel mensen komen tot de conclusie dat een door hun geraadpleegde dokter zijn vak niet kent. De reden: hij of zij heeft een verkeerde conclusie gesteld. Dat is op een of andere manier aan het licht gekomen, met als gevolg dat het vertrouwen in de dokter in kwestie een serieuze deuk heeft gekregen.

Vergissen is inderdaad menselijk, ook in de medische wereld. Vaak zijn de symptomen van verschillende aandoeningen tot op zekere hoogte sterk gelijkend, zodat het niet zo moeilijk is om vergissingen te maken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan multiple sclerose, dat in sommige gevallen bijvoorbeeld met een beroerte kan worden verwacht. MS geldt overigens algemeen als een ‘moeilijke ziekte', hetgeen betekent dat het moeilijk is om de juiste diagnose te maken.

Vanzelfsprekend zijn er ook dokters die een gebrek aan kennis kan worden verweten. Al wie aan de universiteit heeft gestudeerd, zal weten dat er op de medische faculteit zowel briljante als minder briljante mensen rondlopen. Zowel die briljante als die minder briljante studenten krijgen op een bepaald moment hun artsendiploma. Maar zelfs sommige van die briljante studenten zullen niet uitgroeien tot goede dokters.

Een goede dokter is een dokter die zich in de loop van zijn loopbaan blijft bijscholen. De medische wetenschap is voortdurend in beweging, wat betekent dat kennis in deze sector snel achterhaald is. Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, is bijscholing dus noodzakelijk. Vergeet niet dat sommige dokters hun diploma al tientallen jaren geleden hebben behaald. Hun kennis van toen kan bezwaarlijk up-to-date worden genoemd.

Wat moet iemand doen wanneer hij van zijn dokter een diagnose te horen krijgt die op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is? Het verstandigste is om een tweede opinie te pakken te krijgen, wat wil zeggen bij een tweede dokter te rade gaan. Belangrijk is natuurlijk dat die tweede dokter een bron is die volledig onafhankelijk is van de eerste. Twee weten meer dan één, ook in de medische wereld. Bij echt ernstige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld kanker, kan het zelfs geen kwaad om meer dan twee bronnen te raadplegen. Voorzichtigheid is ook in dit geval de moeder van de porceleinkast.

Syndicatie