Wat met incontinentie op feesten en grote bijeenkomsten?

Wat met incontinentie op feesten en grote bijeenkomsten?

Neem strategische beslissingen wanneer u aan incontinentie lijdt en in een grote massa dreigt te gaan belanden

Eén van de schrikbeelden van incontinentie-lijders is dat ze op feesten en andere gebeurtenissen waar veel volk aanwezig is niet tijdig op het wc gaan raken, met alle gevolgen van dien. Neem daarom strategische beslissingen (of voorzorgsmaatregelen, zo u wil) wanneer u aan incontinentie lijdt en in een grote massa dreigt te gaan belanden.

Roger Dmochowski, uroloog en directeur van het Vanderbilt Continence Center in Nashville én een wereldwijd specialist op het vlak van incontinentie, is van mening dat de zaken goed aangepakt moeten worden. Wie aan incontinentie lijdt, kan perfect naar theater, fuiven, concerten, politieke bijeenkomsten enzovoort op voorwaarde dat met een aantal factoren rekening wordt gehouden. Het heeft geen enkele zin om zichzelf vanwege incontinentie-problemen beperkingen op te leggen, aldus Dmochowsksi.

Hij stelt vast dat heel wat incontinentie-lijders erg inventief zijn om met hun probleem om te gaan. Waar het op aan komt, is om zich een goed beeld te vormen van de time frame waarbinnen ze werken. Ze slagen er steeds weer in om een goed antwoord te formuleren op de uitdagingen weer ze mee worden geconfronteerd.

May Wakamatsu, hoofd van Vincent Urogynecology aan het Massachusetts General Hospital in Boston, meent dat er een belangrijke rol is weggelegd voor blaastraining. Dat betekent dat u alle drie of vier uur, dus op regelmatige basis, naar het toilet gaat. Wie lijdt aan incontinentie krijgt het dringend advies om zeker niet elk uur te gaan wateren. Op die manier raakt de blaas gewend aan het feit dat ze toch telkens weer haar zin krijgt. Het gevolg is dat iemand last kan krijgen van een overactieve blaas.

Dmochowoski herhaalt nogmaals het belang van selectief te zijn met de gekozen dranken. Sommige mensen deshysdrateren zichzelf en worden nadien met de gevolgen van dat gedrag geconfronteerd. Onder andere cafeïne en alcohol kunnen problemen veroorzaken, dus wie aan incontinentie lijdt moet zeer voorzichtig met deze dranken omspringen.

Ook voeding moet een aandachtspunt zijn voor wie aan incontinentie lijdt. Eet vooral licht wanneer u ergens naar toe moet waar veel volk zal zijn en waar het mogelijk aanschuiven wordt om op het toilet te geraken. Vrouwen kunnen met een pessarium of een tampon al heel wat problemen voorkomen. Het beste advies houden we voor het laatst: check bij uw aankomst onmiddellijk waar de badkamer is, op die manier kan u toekomstige problemen vermijden.

Syndicatie