Ooglidoperatie of ooglidcorrectie kan ook ‘vermoeid oog' helpen corrigeren

Ooglidoperatie of ooglidcorrectie kan ook ‘vermoeid oog' helpen corrigeren

Succes van ingreep kan niet altijd gegarandeerd worden

Een ooglidoperatie of ooglidcorrectie mikt op de eerste plaats op om overtollig weefsel, vet enzovoort bij het bovenste of het onderste ooglid te verwijderen. De ingreep kan echter ook een ‘vermoeid oog' helpen corrigeren. In dat geval klagen de patiënten dat ze een zeer vermoeide indruk maken, hoewel ze dat in werkelijkheid allesbehalve zijn. Dat kan het gevolg zijn te zware bovenste oogleden of te luchtige onderste oogleden.

Het succes van de ingreep kan vanzelfsprekend niet altijd gegarandeerd kunnen worden, hoewel dat meestal toch het geval zal zijn. Na de ingreep zal de patiënt vaak een jeugdigere indruk nalaten. Anderzijds is een ooglidoperatie of ooglidcorrectie eigenlijk niet leeftijdsgebonden. Vermoeide ogen of doorgezakte oogleden kunnen ook al relatief jeugdige leeftijd opduiken. In sommige gevallen wordt zelfs door jongens en meisjes van 15 of iets ouder een ooglidoperatie of ooglidcorrectie aangevraagd.

Zware bovenste oogleden of onderste oogleden met een gebrek zijn vaak een erfelijke zaak. Dat maakt dat het leeftijdsverschil geen of nauwelijks een rol speelt bij het ondergaan van een ooglidoperatie. Voor de plastische chirurg is het belangrijk om voor de operatie de algemene medische toestand van de patiënt te onderzoeken. Dat speelt vooral bij oudere mensen een rol, want het herstel na een ooglidoperatie of ooglidcorrectie zal bij deze leeftijdscategorie minder vlot verlopen.

Uiteindelijk is zo'n ooglidoperatie of ooglidcorrectie een minder zware ingreep, zodat in de meeste gevallen wel degelijk het licht op groen zal worden gezet voor de operatie. Wat de patiënt zelf betreft: deze zal aan de hand van foto's worden getoond wat hij of zij van een ooglidoperatie of ooglidcorrectie mag verwachten. Het komt er in ieder geval op aan om de verwachtingen niet te hoog te stellen.

In het geval van een ooglidoperatie of ooglidcorrectie speelt de factor stress eveneens een belangrijke rol. De patiënt kan zijn twijfels hebben over de goede afloop van de ingreep, waardoor een zekere terughoudendheid kan opduiken. Daarom zal de plastische chirurg alles moeten doen om de patiënt voor de operatie gerust te stellen.