Minder televisie kijken kan kansen op vroegtijdige dood met 19% doen dalen

Minder televisie kijken kan kansen op vroegtijdige dood met 19% doen dalen

Reductie van een zittend bestaan kan risico’s op voortijdig overlijden met 27% doen afnemen

De titel laat laat veel onheil vermoeden, maar de boodschap dient natuurlijk te worden gerelativeerd. Is het uiteraard niet zo dat televisiekijken op zich dodelijk is. Wetenschappers zijn echter wel tot de conclusie gekomen dat een gebrek aan beweging de kansen op dodelijke aandoeningen verhoogt. In die zin kan overdadig televisiekijken in zekere zin inderdaad de gezondheid in negatieve zin beïnvloeden.

Peter Katzmarzyk, professor epidemiologie aan het Pennington Biomedical Research Center in Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisiana, is van mening dat wie graag televisieprogramma’s bekijkt er goed aan doet om regelmatig een wandelingtje gaat maken, de hond eens uitlaat enzovoort.

Minder televisiekijken kan kansen op vroegtijdige dood met 19% doen dalen, zo blijkt uit recent onderzoek. De resultaten van dat onderzoek mogen als betrouwbaar worden beschouwd, er werden data van in totaal 167.000 personen gebruikt. Deze data waren afkomstig van gerenommeerde Amerikaanse instellingen als National Health en Nutrition Examination Survey

Reductie van een zittend bestaan kan risico’s op voortijdig overlijden met 27% doen afnemen. Daarmee wordt rekening gehouden met de combinatie van televisie kijken, een zittende kantoorbaan en zelfs met een gebrek aan lichaamsbeweging tout court. 

 Wie er in slaagt om zijn zittend bestaan op dagbasis tot minder dan drie uren te reduceren zou zijn leven gemiddeld met twee jaar kunnen verlengen. De cijfers zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, maar we nemen aan dat ze geëxtrapoleerd mogen worden. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de gemiddelde Amerikaan dagelijks tot vijf uur televisie kijkt. Er is met andere woorden nog heel wat werk aan de winkel.

Syndicatie