Verwardheid bij border line patiënten kan voorbode zijn van psychose

Verwardheid bij border line patiënten kan voorbode zijn van psychose

Border liners krijgen vaak psychotische aanvallen zonder duidelijk aanwijsbare reden

Het wordt wel als een vuilbakaandoening beschouwd, maar border line kan waarschijnlijk toch op één duidelijke manier gedefinieerd worden. Wie aan deze aandoening lijdt, overschrijdt namelijk op bepaalde tijdstippen een ‘grens’. Aan deze zijde van de grens is de patiënt ‘normaal’, aan de andere zijde kan een psychose loeren.

Wie met een border liner samenleeft, moet er steeds op bedacht zijn dat deze grens op regelmatige tijdstippen kan worden doorbroken. De patiënt of patiënte kan een ‘normale’ periode achter de rug hebben en plots in een psychotische omgeving aanbelanden. Het spreek vanzelf dat deze overstap heel wat veranderingen met zich meebrengt.

Eigenlijk komt de psychotische toestand overeen met een verlies aan toerekeningsvatbaarheid. Iemand met border line die de ‘grens’ is overgetrokken, kan eigenlijk niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor de eigen daden. De vraag wanneer een border liner die grens is overgetrokken. Of met andere woorden: wanneer is hij of zij psychotisch en wanneer is hij of zij dat niet?

Verwardheid bij border line patiënten kan de voorbode zijn van een komende psychose. Dergelijke verwardheid kan verschillende vormen aannemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij of zij niets meer weet over de dosering van de medicatie, niet meer weet welke dag het is, waar hij of zij zich bevindt enzovoort. Daarom is het extra belangrijk dat in deze moeilijke periodes het toezicht op de patiënt wordt verhoogd.

Border liners krijgen vaak psychotische aanvallen zonder duidelijk aanwijsbare reden, zo’n aanval kan met andere woorden als een complete verrassing komen. Wees daarom steeds op de hoede van de komst van deze aanvallen, die soms enkele weken kunnen blijven duren. Wie een border line patiënt of patiënte goed kent, zal aan kleine dingen waarschijnlijk tijdig zien wanneer er weer een aanval op komst is.