Hoe ondervind ik zo min mogelijk last van het pre-menstrueel syndroom?

Zelfhulp voor vrouwen met pre-menstrueel syndroom

Meer dan de helft van de vrouwen ondervindt het pre-menstrueel syndroom als hinderlijk tot zorgwekkend

De overgrote meerderheid van de vrouwen – naar verluidt ongeveer 90% - ondervindt hinder van het pre-menstrueel syndroom, dat aangeeft dat de menstruatieperiode op komst is. Meer dan de helft van de vrouwen – naargelang van het onderzoek loopt dat percentage op tot 60% of zelfs hoger - ondervindt het pre-menstrueel syndroom als hinderlijk tot zorgwekkend. Vrijwel alle culturen verwijzen naar een aantal fysische factoren of veranderingen in de gemoedsstemming die onder het pre-menstrueel syndroom kunnen gecatalogiseerd worden.

Vreemd genoeg variëren die symptomen van cultuur tot cultuur, hetgeen aangeeft dat het pre-menstrueel syndroom toch geen streng afgebakende aandoening (als we dat woord mogen gebruiken) is. In de westerse wereld wordt heel anders tegen het pre-menstrueel syndroom aangekeken als in de derde wereld. Intensief onderzoek wees uit dat westerse vrouwen hoofdzakelijk tien kenmerken als zijnde uniek voor het pre-menstrueel syndroom naar voren schoven. Dat zijn:

1.    Prikkelbaarheid
2.    Stemmingswijzigingen
3.    Opzwellen van buik en/of borsten
4.    Rusteloosheid
5.    Zich gespannen voelen
6.    Depressieverschijnselen
7.    Angst
8.    Pijnlijke borsten
9.    Verminderd concentratievermogen
10.    Vergeetachtigheid

In eerste aanpak kunnen de verschijnselen die gepaard gaan met het pre-menstrueel syndroom door de vrouw zelf aangepakt worden. Een lichte aanpassing van de levensstijl kan al een slok op de borrel schelen, maar er zijn nog andere mogelijkheden om het pre-menstrueel syndroom aan te pakken.

Met die aanpassing van de levensstijl bedoelen we in feite meer aandacht voor sport en lichaamsbeweging. Onderzoek heeft uitgewezen dat de symptomen van het pre-menstrueel syndroom verbeteren door 110 minuten per week te zwemmen, 70 minuten per week aerobic of 50 minuten per week joggen. Enkele studies geven aan dat met aerobic de beste resultaten bereikt worden. Eigenlijk zal elke vorm van lichaamsbeweging een positieve invloed hebben.

Een andere manier om het pre-menstrueel syndroom te bestrijden, is mogelijk via extra inname van vitamines. Verschillende goed gedocumenteerde studies wijzen uit dagelijkse inname van beperkte hoeveelheden vitamine D, samen met kalk, de symptomen verbonden aan het pre-menstrueel syndroom zal voorkomen. In de studie van ThysJacobs (1998) werden vrouwen die duidelijk last hadden van pre-menstrueel syndroom behandeld door dagelijkse inname van 1200 mg calciumcarbonaat. Typische symptomen van pre-menstrueel syndroom zoals stemmingswisselingen bleven zodoende uit. Ook rond het toedienen van extra magnesium werd heel wat studiewerk gedaan, meestal met positieve resultaten tot gevolg. In ieder geval lijkt serotonine belangrijk, een stof die een belangrijke rol speelt bij stemmingswisselingen en depressies.

Serotonine kan ook een rol spelen in het dieet dat vrouwen volgen ter voorkoming van het pre-menstrueel syndroom. Meer koolhydraten in de voeding kunnen het vrijmaken van serotonine bevorderen, met een stemmingsverbetering tot gevolg. In plaats van suiker wordt beter de voorkeur gegeven aan koolhydraten. Onder andere granen, groenten enzovoort verdienen een aanbeveling. Een algemener advies luidt om minder cafeïne, alcohol en zout te gebruiken, maar veel wetenschappelijk onderzoek is hieromtrent niet verricht. Allerlei hapjes tussendoor worden daarom beter vermeden.

Syndicatie