Wanneer moeten vrouwen met pre-menstrueel syndroom medische hulp zoeken?

Wanneer moeten vrouwen met pre-menstrueel syndroom medische hulp zoeken?

Opletten dat pre-menstrueel syndroom geen PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) wordt

Vrouwen die te maken krijgen met het pre-menstrueel syndroom kunnen op verschillende manieren de symptomen van dit syndroom verlichten. In de jaren 80 werd zowel in de Verenigde Staten als in China al onderzoek gevoerd over de band tussen pre-menstrueel syndroom en koffie. De researchers kwamen tot de conclusie dat zelfs al één kop koffie per dag een schadelijke invloed kon hebben.

Ook andere stoffen kunnen het pre-menstrueel syndroom beïnvloeden, waarbij bijvoorbeeld aan alcohol mag worden gedacht. Vrouwen die intraveneus alcohol kregen toegediend, bleken minder weerstand tegen alcohol te ontwikkelingen in de week die de menstruatieperiode voorafging. Tijdens de week na de menstruatie deed zich het omgekeerde voor. Deze vaststelling laat vermoeden dat alcohol het pre-menstrueel syndroom negatief kan beïnvloeden.

Er zijn nog een aantal alternatieve therapieën op de markt, waarvan nog steeds niet duidelijk is of ze al dan niet een positief effect hebben op het voorkomen van de symptomen verbonden aan het pre-menstrueel syndroom. Extracten van teunisbloem en ginko biloba zouden een positief effect hebben, evenals een aantal producten op basis van soja. Van een aantal van deze producten zal wel nooit met 100% zekerheid bekend worden of ze al dan niet een positief effect hebben op het voorkomen van het pre-menstrueel syndroom. Sommige van de wetenschappelijke (?) testen die rond deze producten werden uitgevoerd, berusten op een zo smalle basis dat het eigenlijk onmogelijk is om op basis daarvan conclusies te trekken.

Ook alternatieve geneeswijzen worden soms aangewend om het pre-menstrueel syndroom te bestrijden. Oor-, hand- en voetreflexologie komen voor in een studie van Oleson & Flocco uit 1993, evenals de Qi therapie die door Jang in 2004 werd bestudeerd. Acupunctuur zou wel functioneel zijn bij de bestrijding van het pre-menstrueel syndroom, onder andere tegen krampen, zenuwachtigheid en andere syndromen enzovoort.

In sommige gevallen is zelfhulp echter onvoldoende, de symptomen die het syndroom met zich meebrengt worden dan zo sterk dat ze niet meer te beheersen zijn. Wanneer moeten vrouwen met pre-menstrueel syndroom medische hulp zoeken? Op de eerste plaats moet worden opgelet dat het pre-menstrueel syndroom geen PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder) wordt.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer onderliggend een andere aandoening of ziekte een factor van belang is. Dat kan bijvoorbeeld depressie zijn, maar ook bloedarmoede, atypische migraine enzovoort. Deze kwalen kunnen de symptomen verbonden aan het pre-menstrueel syndroom aan de oppervlakte brengen of nog versterken. In dat geval is het uiteraard zaak om medische hulp te zoeken. Bijkomend onderzoek zal dan moeten uitwijzen wat de echte oorzaak is van de symptomen die wijzen op pre-menstrueel syndroom. Groeit het syndroom inderdaad uit tot een storing zoals PMDD, dan kan medicatie de enige remedie zijn om de symptomen verbonden aan die storing te onderdrukken. De beste raad die we u kunnen geven is de volgende: onderneem actie wanneer het pre-menstrueel syndroom uw relatie in gevaar brengt of de kwaliteit van uw leven er onder lijdt.

Syndicatie