Kegeloefeningen kunnen behulpzaam zijn in strijd tegen vaginisme (schedekramp)

Kegeloefeningen kunnen behulpzaam zijn in strijd tegen vaginisme (schedekramp)

Gebrek aan genot bij sex en andere sexuele problemen kunnen worden opgelost met behulp van Kegeloefeningen, enig scepticisme is echter op zijn plaats

Heel wat medische wetenschappers geloven niet in Kegeloefingen. Nochtans horen we regelmatig enthousiste commentaren over deze oefeningen. Deze oefeningen zijn een ontdekking van dokter Arnold Kegel, die ze rond 1950 van vorige eeuw  op punt stelde. ontwierp. De oefeningen werden gebruikt tegen incontinentie, naar verluidt niet zonder succes. Arnold Kegel ontdekte echter tevens dat de door naam hem genaamde Kegeloefeningen het sexueel genot kunnen stimuleren.

Dat zou onder andere het geval zijn met vrouwen die last hebben van pijn tijdens sexuele contacten. Die pijn, één van de vele sexuele problemen waar vrouwen mee af te rekenen kunnen krijgen, zijn vaak een gevolg van een gebrek aan adequate prikkeling en van het niet vochtig (genoeg) worden van de vagina. De behandeling kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder met Kegeloefeningen. Het is evenwel absoluut noodzakelijk dat er voorafgaand een medisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

In sommige gevallen van pijnlijke sexuele contacten helpen Kegeloefeningen evenwel niet. Medicatie is dan aangewezen, of – indien de noodzaak zich opdringt – een medische ingreep op bescheiden schaal. Tegenwoordig wordt er vaak naar laserbehandelingen overgestapt, bijvoorbeeld voor het verwijderen van littekens die zich diep in de vagina bevinden. Minder diepliggende littekens kunnen zeer voorzichtig worden weggeschraapt.  Wanneer de pijn niet verdwijnt, kan er gekeken worden of er geen sprake is van gecamoufleerde angst voor sexueel contact. Psychotherapie is dan de meest aangewezen therapie, meer bepaald oefeningen gericht op het verbeteren van het voorspel en het uitstellen van het sexueel contact tot beide partners er klaar voor zijn. Deze therapie kan ook de vrees voor zwangerschap of – indien de vrouw zwanger is – voor beschadiging van de foetus wegnemen.

Kegeloefeningen zijn meestal niet bruikbaar bij sexuele problemen die te maken hebben met de menopauze. Menopauzale veranderingen worden best aangepakt door middel van een postmenopauzale hormonentherapie.

Helpen Kegeloefeningen in de strijd tegen vaginisme, ook wel schedekramp genaamd? Het antwoord op deze vraag is niet eensluidend. Schedekramp ontstaat doordat de spieren rond de vagina zich verzetten tegen penetratie. Zonder professionele hulp is het moeilijk om een oplossing te vinden voor vaginisme. Beide partners zoeken samen best naar een oplossing. Wat de vrouw betreft: deze kan gebaat zijn bij Kegeloefeningen naast het inbrengen van voorwerpen in de vagina die geleidelijk aan groter worden. De inbreng van de Kegeloefeningen kan een betere controle van de vaginaspieren zijn, evenals een verhoogde sexuele reactie. Zodra de penetratie lukt, kunnen Kegeloefeningen ook er toe bijdragen dat de vrouwen in kwestie ook daadwerkelijk sexueel genot ondervinden. Ze kunnen overigens het masturbatiegenot helpen verhogen.

Syndicatie