Ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans (Ankylosing Spondylitis)

Dossier ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans (Ankylosing Spondylitis)

 
De ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans (Ankylosing Spondylitis in het Engels taalgebied) is een vorm van arthritis die in de wervelkolom moet gesitueerd worden. In veel gevallen begint deze ziekte met kleine klachten, die op het eerste gezicht niets ernstigs laten vermoeden.
 
Naarmate de jaren verstrijken, nemen de klachten toe. Oorzaak is een ontsteking van de gewrichtskolom of het bekken. De ziekte is genaamd naar haar ontdekker, een Russische dokter die leefde in de overgang van het tsaristisch naar het Stalinistisch tijdperk. 
 
De onsteking kan lijden tot vergroeiing van de tussenwervelschijven, waardoor de patiënt steeds moeilijker zal kunnen bewegen. Hij zal zich steeds stijver en strammer gaan voelen, wat gepaard gaat met forse pijnen.
 
Diagnose van ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans
 
Het stellen van de diagnose van de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans (Ankylosing Spondylitis) is niet zo makkelijk. In de Verenigde Staten geldt als regel dat er een alarmlampje moet gaan flikkeren wanneer de volgende symptomen opduiken:
- regelmatige last van pijn in de gewrichten
- de kleinste bewegingen doen pijn
- iemand in de familie heeft de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans
Vaak duurt het geruime tijd alvorens de juiste diagnose kan worden gesteld. Het klopt dat de ziekte meestal in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar begint, maar uiteindelijk kan ze op elke leeftijd voorkomen. Van de volwassen bevolking wordt 0,10 tot 0,50% met de ziekte geconfronteerd. Ze komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vrouwen krijgen over het algemeen een mildere vorm van de ziekte, met minder hevige pijnen.
 
Er zijn een aantal kenmerken die in de richting van de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans kunnen wijzen. Dat zijn op de eerste plaats pijnen in de spieren of gewrichten, ontstekingen in gewrichten, stijfheid enzovoort.
De definitieve diagnose wordt gesteld door deze symptomen te combineren met bloedtesten en met het nemen van foto’s. Het kan een tijdje duren als het kind een naam heeft gekregen.
 
Mogelijke oorzaken van de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans
 
Hoewel de echte oorzakEN van de ziekte nog altijd niet bekend zijn, is er waarschijnlijk sprake van een sterke genetische of familielink. De meeste personen die aan de ziekte lijden zijn drager van het gen HLA-B27.
Niet iedereen die aan de de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans lijdt, is echter drager van dit gen. Bovendien zal driekwart van de dragers van het gen de ziekte nooit ontwikkelen. Rond dit gen moet er dus nog heel wat wetenschappelijk werk gebeuren.
 
Band tussen ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans en ziekte van Crohn en psoriasis 
 
Over de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans is nog veel niet geweten. Zo is het opvallend dat de ziekte vaak opduikt in de combinatie met de ziekte van Crohn. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Of het gen HLA-B27 een rol speelt bij beide ziekten, is tot dusver hoogst onduidelijk.
 
Een ander opvallend patroon is de combinatie van de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans met het voorkomen van psoriasis. Ooit zal er een dag komen dat de medische wetenschap achterhaalt hoe het mogelijk is dat deze drie op het eerste gezicht totaal verschillende kwalen elkaar kruisen.
 
Behandelen van ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans
 
Vooral blijven bewegen, zo luidt het medisch advies wanneer de diagnose van de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans wordt gesteld. De patiënt moet in beweging blijven, ook al zal dit gepaard gaan met pijnen. Gebeurt dit niet, dan zal de kwaal verergeren. Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van de ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans.
 
Het is dus zeer belangrijk om te blijven functioneren, als het moet met behulp van medicatie. Door beweging wordt de beschadiging van de gewrichtskolom tot een minimum beperkt. Gaat het om de heupen of de knieën, dan kan een operatie soelaas brengen.
 
Medicijnen voor behandeling ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans
 
Wat medicatie betreft, zijn ontstekkingsremmers (NSAIDs) de meest voor de hand liggende medicijnen. Daarnaast komen ook disease modifying anitrheumatic drugs of DMARDs zoals  Azulfidine en Rheumatrex in aanmerking wanneer mocht blijken dat NSAIDs alleen niet volstaan om stijfheid en pijn te voorkomen.
 
Ook Enbrel en Remicade zijn door de Amerikaanse Food and Drug Administration goedgekeurd voor de behandeling.  Ook een andere medicijn, namelijk Humira, heeft vruchten afgeworpen bij de behandeling van ziekte van Becherew of Spondylitis Ankylosans. Humira helpt de pijn bestrijden en is ook bruikbaar bij de bestrijding van stijfheid.

 

Syndicatie