Afkoelen van de hersenen bij patiënten met hartstilstand kan schade hart- en vaatziekten beperken

Toestel om de hersenen af te koelen verkrijgbaar op de markt

Het afkoelen van de hersenen bij patiënten met hartstilstand kan de neurologische schade helpen beperken. Daarmee schiet de wetenschap weer een eindje op in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Het toestel om de hersenen af te koelen is verkrijgbaar op de markt. Het wordt bijvoorbeeld ingezet wanneer de patiënt met de ziekenwagen naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Inzetten van het toestel kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen in het genezingsproces.

Bij een test met 182 patiënten bleek dat 37% van hen die met het afkoelingstoestel werden behandeld neurologisch gezond het ziekenhuis verlieten, tegenover 21% die de standaardbehandeling ondergingen. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de jaarmeeting van de American Heart Association meeting in Orlando, Florida.

Bij een hartstilstand wordt de bloedtoevoer naar de hersenen afgesloten. De dood kan intreden wanneer die bloedtoevoer niet binnen 4 tot 6 minuten weer op gang wordt gebracht. Gereanimeerde patiënten kunnen last hebben van hersenschade wegens gebrek aan zuurstof. Bovendien kan het weer op gang brengen van de bloedstroom leiden tot ontstekingen in de hersenweefsels, die tijdens de hartstilstand uiteraard schade hebben opgelopen.

Het afkoelen van het hoofd heeft tot gevolg dat er minder zuurstof nodig is, zodat de schade kan worden beperkt. Maaret Castren, auteur van de studie en professor spoedingrijpen aan het Karolinska Institute in Stockholm, stelt dat hoe eerder het afkoelen gebeurt hoe beter. De nieuwe methode is volgens Castren niet alleen veilig, maar ze kan ook binnen enkele minuten na de hartstilstand opgestart worden waardoor de schade tot een minimum kan worden beperkt. Dat is vanzelfsprekend erg belangrijk in deze hoogst kritieke periode.

Het afkoelingstoestel werde ontworpen door BeneChill Inc., een bedrijf uit San Diego. Het is bestemd voor gebruik tijdens de reanimeerperiode om de hersenbeschadiging zo snel mogelijk te limiteren. De studies met het toestel worden in verschillende ziekenhuizen in Europa uitgevoerd. Het toestel, dat de naam RhinoChill kreeg, werkt op batterijen en is bijzonder makkelijk te gebruiken. Dat betekent dat de afkoeling ook buiten het ziekenhuis kan gebruiken. Uiteindelijk mikt het toestel op de hersenen en niet op het hart. Het zijn namelijk de hersenen die het hart aansturen.