Aanwijzigingen worden steeds sterker dat autisme veroorzaakt wordt door slechtwerkende genen

Aanwijzigingen worden steeds sterker dat autisme veroorzaakt wordt door slechtwerkende genen

Autisme wordt slechts pas sinds vijf jaar gelinkt aan genetische mutaties

Tegenwoordig horen we vaak praten over autisme, waarbij vaak de indruk wordt gegeven dat een stoornis uit het autistisch spectrum vaker voorkomt dan vroeger. Of dat daadwerkelijk zo is, kan niet met zekerheid worden gesteld. Vast staat wel dat de stoornis met grotere zekerheid wordt herkend, waar dat vroeger in mindere mate het geval was.

Uiteindelijk moet er rekening mee worden gehouden dat elke vorm van autisme anders is, zodat niet elk kind waarbij de diagnose is gesteld op dezelfde manier kan worden behandeld. Het is nog altijd niet bekend wat de reden is waarom iemand autisme ontwikkelt, hoewel daaromtrent al heel wat onderzoek is gebeurd.

Dat wetenschappelijk onderzoek heeft onder meer uitgewezen dat één kind op 88 aan een stoornis uit het autistisch spectrum kan worden gelinkt. De symptomen zijn onder andere zwakke sociale interactie, gebrekkige communicatievaardigheden, voortdurende herhaling van bepaalde lichaamsbewegingen en een ongewone betrokkenheid bij voorwerpen. Wie iemand kent met een autistische stoornis, zal ongetwijfeld weten wat we bedoelen.

De aanwijzigingen worden steeds sterker dat autisme veroorzaakt wordt door slechtwerkende genen. Het zou meer bepaald gaan om het kwetsbaar X syndroom, dat gelinkt wordt aan mentale achterstand, gedragsproblemen, moeilijkheden met spreken enzovoort.

Autisme wordt slechts pas sinds vijf jaar gelinkt aan genetische mutaties, zodat er nog een lange weg valt af te leggen. Verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer, Novartis AG, Roche Holding AG en Seaside Therapeutics LLC testen momenteel geneesmiddelen die in verband staan met dat kwetsbaar X syndroom. Pfizer test onder andere GRN-529, dat mikt op de chemische stof glutamate in de hersenen. Deze stof wordt in verband gebracht met sociaal gedrag.

Syndicatie