Borderline patiënten worstelen met hun zelfbeeld

Borderline patiënten worstelen met hun zelfbeeld

Versterking van zelfbeeld kan leven van borderliners helpen verlichten

De medische wetenschap blijft nog altijd worstelen met de diagnose ‘border line’. In feite betreft het een persoonlijkheidsstoornis die een brede waaier van symptomen kan vertonen. Vaak wordt gebruikgemaakt van een lijstje met negen symptomen, waarvan de patiënt of de patiënte er aan vijf moet beantwoorden.

Eén van die symptomen is psychotisch gedrag, wat in de praktijk betekent dat de borderliner het contact met de realiteit verliest. Hij of zij gaat af te rekenen krijgen met wanen en andere ingebeelde verschijnselen. In feite is deze psychotische fase eigenlijk niet meer dan een verdedigingslinie die wordt opgetrokken om zich te weer te stellen tegen een buitenwereld die als extreem vijandig wordt ervaren.

Het is dan ook niet onlogisch dat border line patiënten zich in moeilijke periodes tegen de buitenwereld gaan afzetten. De relaties met familie, vrienden enzovoort wordt in deze fase problematisch. Ruzies en scheldpartijen zijn aan de orde van de dag, in veel gevallen worden bruggen definitief gesloopt.

Borderline patiënten worstelen met hun zelfbeeld, daar komt eigenlijk alles op neer. Ze voelen zich vaak achtergesteld bij hun omgeving. Zijzelf hebben een gevoel van waardeloosheid, ze worden overvleugeld door de buitenwereld. Borderliners beelden zich in dat ze zelf niets voorstellen, terwijl anderen in hun omgeving in hun ogen zo veel meer waard zijn. Dit gebrek aan eigenwaarde kan heel wat problemen veroorzaken.  

Versterking van het zelfbeeld kan het leven van borderliners helpen verlichten, maar dit is uiteraard een lang en moeizaam proces dat in handen van professionelen moet worden gegeven. Therapeuten die goed vertrouwd zijn met het border line fenomeen zijn goed geplaatst om het zelfbeeld van de patiënten te versterken.