Ongeveer 6 kinderen op 1.000 zijn autistisch

Ongeveer 6 kinderen op 1.000 zijn autistisch

Diagnose van autisme wordt tegenwoordig veel te snel gesteld

De American Psychiatric Association geeft in mei 2013 haar vijfde editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders boek uit. Dit boek wordt door dokters gebruikt voor de diagnose, studie en behandeling van een aantal aandoeningen, waaronder dus ook autisme.

In DMS V zal autisme waarschijnlijk op een andere manier worden gedefinieerd, tenminste wanneer die andere manier van definiëring zal worden goedgekeurd. Het probleem is inmiddels welbekend: autisme is een zodanige brede stoornis dat ze bijzonder moeilijk juist te omlijnen valt. In de nieuwe editie van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders zal worden geprobeerd om de diagnose van autisme te verfijnen.

Er zijn veel randgevallen wat autisme betreft, waarbij weliswaar symptomen opduiken die in de richting van de aandoening kunnen duiden, maar waarbij het niet opgaat om een kind zomaar onder de autisme-paraplu te duwen. Overigens geldt deze vaststelling voor veel andere aandoeningen, waarbij het niet altijd duidelijk is om grenzen te stellen.

Ongeveer 6 kinderen op 1.000 zijn autistisch, dit op basis van de statistieken van de Amerikaanse National Institutes of Health. De praktijk leert ons dat echter een duidelijk hoger percentage van de onderzochte kinderen als autistisch worden gekenmerkt. Deze vorm van stigmatisering kan in het slechtste geval een grote invloed hebben op het latere leven.   

De diagnose van autisme wordt tegenwoordig veel te snel gesteld en het is de vraag of de nieuwe manier van definiëring daar iets aan gaat kunnen doen. Het probleem met autisme – en met andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld ADHD – is dat ze niet kwantitatief meetbaar zijn. Daar zal voorlopig geen verandering in komen, nieuwe regels of geen nieuwe regels.

Syndicatie