Waar moeten de oorzaken van autisme worden gezocht?

Waar moeten de oorzaken van autisme worden gezocht?

Genetische voorbestemdheid lijkt niet onlogisch, maar ook externe factoren kunnen een rol spelen bij het voorkomen van autisme

Er is in de medische wereld al veel inkt gevloeid over de vraag waar autisme vandaan komt. Tot op de dag vandaag is nog geen sluitend antwoord op deze vraag gevonden. Dat belet echter niet dat de zoektocht niet wordt verder gezet. Beetje en beetje worden antwoorden gevonden en ooit zullen we waarschijnlijk definitief weten waardoor deze aandoening wordt veroorzaakt. Er liggen verschillende denktypes voor, maar tot dusver hebben deze geen van allen bevredigende antwoorden opgeleverd.

Laten we even de verschillende mogelijkheden onder ogen nemen. Genetische voorbestemdheid lijkt niet onlogisch, maar ook externe factoren kunnen een rol spelen bij het voorkomen van autisme. Voor een genetisch verband pleit onder andere het feit dat een verwante (voor zover in het autistisch universum van verwantschap sprake kan zijn) aandoening als het Rett syndroom wel degelijk duidelijk met de genen in verband kan gebracht worden. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd rond die genetische band, maar nogmaals zonder veel concrete resultaten.

Een genetische oorzaak van autisme kan worden afgeleid uit het feit dat de aandoening in sommige families meer voorkomt dan in andere. De genetische voorbestemdheid kan met andere woorden over de generaties doorgegeven, hoewel het autisme niet noodzakelijk elke generatie opnieuw moet opduiken. De vraag is echter of het genetisch aspect in zijn eentje verantwoordelijk is voor het al dan niet ontwikkelen van de aandoening. Mogelijk is er een genetische basis voor autisme aanwezig, waarop zich andere factoren enten die mee verantwoordelijk zijn voor een doorbraak (wanneer we dit woord tenminste mogen gebruiken). Bovendien is het nog de vraag of alle vormen van autisme uit het autistisch universum dezelfde oorzaak hebben. Veel vragen, waarop nog veel antwoorden gegeven moeten worden. Vast staat alleen dat de wetenschap nog een vette kluif gaat hebben aan het onderzoek naar autisme.

Eén van die bijkomende factoren kan zijn dat een zwangere vrouw tijdens de zwangerschap wordt blootgesteld aan bepaalde geneesmiddelen of chemicaliën die de kans doen toenemen dat haar kind autisme zal ontwikkelen. Overdreven alcoholgebruik zou een rol kunnen spelen in het verhaal, maar bijvoorbeeld ook mazelen of celiac disease (de Engelse benaming wordt ook in het Nederlands gebruikt) komen in aanmerking. 

Hoe autisme uiteindelijk naar boven komt, is evenmin helemaald duidelijk. Mogelijk veroorzaakt een combinatie van bovenstaande factoren fysische problemen in een stuk van de hersenen waar de input van gegevens gebeurt en waar de taalvaardigheid wordt beïnvloed. Andere theorieën houden mogelijk met chemische onevenwichten in de hersenen. De onderzoekers zijn er echter wel relatief zeker van dat de omstandigheden waarin het kind opgroeit geen rol speelt bij het onstaan van autisme.

Syndicatie