Iedereen praat plotseling over het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X)

Iedereen praat plotseling over het metabolisch syndroom (metaalbool syndroom of syndroom X)

Metabolisch syndroom of syndroom X is veel meer verspreid dan algemeen wordt aangenomen

Het metabolisch syndroom of metabool syndroom is een gezondheidsaandoening die bij wijze van spreken als een modeverschijnsel kan worden beschouwd. Iedereen praat er plotseling over, terwijl het syndroom als dusdanig slechts in de jaren 90 (h)erkend werd. Het metabolisch syndroom is echter even wijdverspreid als de mazelen of een gewone verkoudheid.

Volgens de American Heart Association hebben maar liefst 47 miljoen Amerikanen last van het metabolisch syndroom. Dat is ongeveer één op zes Amerikanen. Vermoed wordt dat die verhouding in de rest van de wereld ongeveer gelijk ligt. Het metabool syndroom is dus allesbehalve zeldzaam en daarom kan het eigenaardig klinken dat de aandoening pas sinds enkele decennia in het medisch vocabularium is opgedoken.

Rond het metabolisch syndroom hangen dus nogal wat mysteries, wat nog versterkt wordt door het feit dat in de medische wetenschap ook over syndroom X wordt gesproken. Niet alle medische wetenschappers zijn het er echter over eens dat het metabolisch syndroom als een aparte aandoening moet worden besproken. In de strikte zin van het woord hebben ze trouwens gelijk. Het betreft een combinatie van factoren die in onderling verband aanleiding kunnen geven tot ernstige aandoeningen. De onderliggende factoren van syndroom X waren echter al veel langer bekend.

Het metabool syndroom is meer bepaald een combinatie van vier of vijf (naargelang van de bron) aandoeningen die stuk voor stuk niet zeldzaam zijn. Deze aandoeningen zijn: problemen met een (te) hoge bloeddruk, suikerziekte of diabetes, verhoogde slechte cholesterol gecombineerd met verlaagde goede cholesterol plus overgewicht. Sommige wetenschappers rekenen ook proteïnurie, een verhoogde eiwitafscheiding in de urine, tot de factoren die deel uitmaken van het metabolisch syndroom.

Om te kunnen spraken van metabolisch syndroom of metabool syndroom moet aan minstens drie van bovenstaande factoren voldaan zijn. Het zal duidelijk zijn dat geen van bovenvermelde factoren op zich erg gezond kan worden genoemd. Verhoogde cholesterol of bloeddruk moet ten alle prijze worden vermeden. Dat diabetes een ongezonde aandoening is, zal voor iedereen duidelijk zijn. De combinatie van bovenvermelde factoren is echter buitengewoon schadelijk, in die zin dat ze op elkaar kunnen inwerken en elkaars effect nog kunnen versterken.

Syndicatie