Herceptin kan ook patiënten met maagkanker helpen

Herceptin kan ook patiënten met maagkanker helpen

Herceptin, gebruikt voor bestrijding van borstkanker, kan nuttig zijn in kankerbestrijding bij mensen die HER2 gen bezitten

Ook enkele andere farmabedrijven boeken nieuwe vooruitgang in de strijd tegen verschillende vormen van kanker

Herceptin, een medicijn ontwikkeld door het Zwitserse farmabedrijf Roche, wordt tot dusver vooral gebruikt in de strijd tegen borstkanker. Het is één van de meer populaire kankerbestrijders die wereldwijd wordt voorgeschreven. Herceptin kan werkzaam zijn bij ongeveer 20% van de borstkankerpatiënten wiens tumoren een hoog gehalte van het HER2 gen bezitten.

Op een meeting van kankerbestrijders werden de resultaten van nieuwe proeven voorgelegd. Daaruit moet blijken dat Herceptin ook werkzaam is bij maagkankerpatiënten waar dezelfde variant van het gen bij aanwezig is. Gekoppeld aan de standaardbehandeling zorgde Herceptin gemiddeld voor een verlenging van de levensduur met 2,70 maanden. Dat lijkt niet veel, maar het kan nog maar het begin zijn van nog betere resultaten.

Hoe groot is de kans dat bij iemand met maagkanker HER2 genen in grote hoeveelheden aanwezig zijn? Dat zou opnieuw bij ongeveer 20% van het totaal aantal patiënten het geval zijn.

Er is nog meer nieuws op het gebied van kankerbestrijding. Een geneesmiddel van Roche, dat PLX4032 werd genoemd, focust zich op een mutatie in een gen genaamd BRAF en dat een belangrijke groeistimulator zijn in 60% van de gevallen van melanoom. BRAF zou ook bij andere kankers aangetroffen worden, zij het minder frequent. Het geneesmiddel had nauwelijks uitwerking op de eerste patiënten met melanoom die ermee werden behandeld. Probleem was dat het niet in de bloedbaan werd opgenomen.

Daar kwam echter verandering toen de wetenschappers van Roche de formule gingen aanpassen. Plots waren er wel resultaten en veelbelovende zelfs. Roche, dat samenwerking met Plexxikon aan de ontwikkelinge van het medicijn, gaat nu via grootscheepse testen de werkzaamheid van het medicijn aantonen. Bovendien zal ook worden onderzocht of het medicijn ook werkzaam kan zijn bij patiënten die de BRAF-mutatie niet ontwikkeld hebben.

Ook Pfizer boekt opnieuw vooruitgang in de strijd tegen kanker, meer bepaald bij het ontwikkelen van een nieuw medicijn voor de behandeling van longkanker. Dit geneesmiddel deed de tumoren in 10 van de 18 behandelde gevallen van longkanker krimpen. Bij deze patiënten was een genenmutatie opgetreden die zich in 5% van de longkankers voordoet, vaak bij jonge patiënten die niet-roker zijn. Bij al diegenen die positief reageerden was dat een half jaar later nog steeds het geval. De werking van het medicijn bleef met andere woorden niet beperkt in de tijd.

Omdat het geneesmiddel zo veelbelovend is, wil Pfizer in versneld tempo overgaan tot de testfasen. Verlopen die voorspoedig, dan kan het medicijn binnen afzienbare tijd naar de markt worden gebracht. Bovendien werkt het farmaceutisch bedrijf volop aan een diagnostische test voor het gen.