Opletten met kaas gemaakt met gebruik van stremsel van koemaag

Opletten met kaas gemaakt met gebruik van stremsel van koemaag

Wie garandeert dat er geen genetisch gemanipuleerde koeien werden gebruikt?

De lebmaag van kalveren of koeien wordt vaak gebruikt voor de aanmaak van kaas. Die magen zijn echter slechts op beperkte schaal beschikbaar, zodat er naar alternatieven werd uitgekeken. Veelgebruikte alternatieven zijn plantaardig stremsel, microbisch stremsel enzovoort. De moderne technologie is echter een heel eind opgeschoten, in zoverre dat er al andere alternatieven beschikbaar zijn.

Wie garandeert bijvoorbeeld dat er geen genetisch gemanipuleerde koeien werden gebruikt? Het gevaar hierop is in Europa eerder beperkt zoniet onbestaande, maar anderzijds verre van denkbeeldig in de Verenigde Staten. Binnen afzienbare tijd kan ook aan deze kant van de grote plas niet langer gegarandeerd worden dat van genetische manipulatie geen sprake is. We moeten dus leren opletten voor kaas gemaakt op basis van koemaag, want de gevolgen van genetische engineering op mensen zijn nog niet bekend.

De producten in de supermarkten moeten in de ogen van de consumenten zo goedkoop mogelijk zijn, waarbij kwantiteit vaak de voorkeur krijgt op kwaliteit. Vooral in verpakte voedingsproducten zitten nogal wat ingrediënten die vaak meer schadelijk dan bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. Vaak zijn verpakte voedingsproducten erg rijk van vetstoffen en aanverwante stoffen. Vetstoffen zijn niet bepaald ‘top of the bill’ als het op gezondheid aankomt.

In veel gevallen hebben vermelde ingrediënten meer te maken met scheikunde dan met voeding. Wie probeert te achterhalen welke ingedriënten aan een bepaald product werden toegevoegd, zal vaak van een kale reis thuiskomen. Op de verpakking staat niet altijd even duidelijk vermeld wat er precies in het vermelde product werd verwerkt. De marketeers hebben namelijk een manier gevonden om te ontsnappen aan de verplichting aan te geven wat er precies als additieven en/of in de verpakking werd verwerkt. Een label zegt tegenwoordig niet alles meer.

Syndicatie