Een mediterraan dieet kan risico’s op ziekte van Alzheimer reduceren

Een mediterraan dieet kan risico’s op ziekte van Alzheimer reduceren

In combinatie met veel lichaamsbeweging kan een mediterraan dieet de kansen op de ziekte van Alzheimer doen afnemen

In de strijd tegen de ziekte van Alzheimer worden soms verrassende ontdekkingen gedaan. Zo kwam een team van de Columbia University Medical Center onder leiding van hoofd-researcher Nikolaos Scarmeas tot de bevinding dat een mediterraan diet in combinatie met veel lichaamsbeweging de kansen op de ziekte van Alzheimer gevoelig kan doen afnemen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op een groep oudere inwoners van New York wiens eetgewoonten nauwkeurig werden bestudeerd. Scarmeas en zijn team kwamen tot de conclusie dat mensen wiens voedingsgewoonten het meeste leken op die uit het Middellandse zeegebied ongeveer 40% minder kans maakten om de de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen dan zij die een ‘gewoon dieet’ volgden. Daarmee werd op de eerste plaats gerefereerd naar de Amerikaanse gewoonten van een dieet met veel fast food.

Het dieet op zich was één ding, maar Scarmeas kwam tot de conclusie dat de kansen op de ziekte van Alzheimer verder slonken wanneer er ook nog eens voldoende tijd werd vrijgemaakt voor voldoende lichaamsbeweging. Hoe de combinatie tussen beiden juist moet ingeschat worden, werd niet bekendgemaakt.

Het onderzoek uitgevoerd in New York werd gecombineerd met een ander onderzoek bij 1.410 oudere mannen en vrouwen die in het zuiden van Frankrijk leefden en die inderdaad een typisch mediterraan dieet genoten. De uitslagen van dit onderzoek bevestigden bovenstaande conclusie: de cognitieve vaardigheden van de onderzochte Fransen gingen langzamer achteruit naarmate de jaren verstreken dan het geheugen van zij wiens eetgewoonten ver uit de buurt van een mediterraan dieet bleven. 

Scarmeas deed nog bijkomend onderzoek bij 1.880 Amerikanen van gemengde afkomst, waarbij ook aandacht werd besteed aan hun fysieke activiteiten. Hij kwam tot de vaststelling dat wie het meest getrouw was aan een dieet dat aan het gebied van de Middellandse zee kon worden gelinkt én nog eens fysiek actief bleef 61% tot 67% minder kans had om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Bij het voorkomen van Alzheimer gaat het er volgens Scarmeas dus niet om minder te eten en meer lichaamsweging te doen, maar wel om actief te blijven en op de juiste manier te eten. Zelfs de hoeveelheden doen er niet toe, op voorwaarde dat maar de juiste ingedriënten in het dieet worden opgenomen. De mentale voordelen van een mediterraan dieet en fysieke activiteit bleken opvallend sterk op elkaar te gelijken, hoewel ze volledig onafhankelijk van elkaar moeten bekeken worden.

De vraag is uiteraard wat er onder een mediterraan dieet moet worden verstaan. Zonder volledigheid na te streven omvat dit de volgende ingrediënten:

-Relatief weinig rood vlees, ook weinig kip. De zuiderse eetgewoonten wijken zodoende sterk af van de Amerikaanse die als echte ‘beefeaters’ en ‘hamburgerverslinders’ bekend staan.
-Veel vis, maar ook verschillende soorten vis
-Veel groenten, fruit, granen, noten enzovoort
-Gebruik van olijfolie als de belangrijkste bron van vetten
-Het dagelijks drinken van matige hoeveelheden wijn, waarbij vooral rode wijn als goed voor het lichaam wordt ervaren