Quinoa bevat meer proteïnen dan eender welke andere granen

Quinoa bevat meer proteïnen dan eender welke andere granen

Quinoa garandeert ons alle negen belangrijke aminozuren

Gezond eten heeft op grote schaal ingang gevonden, steeds meer consumenten zijn aandacht gaan besteden aan hun voedingsgewoonten. Dat is trouwens één van de redenen waarom we met z’n allen steeds langer leven. Algemeen wordt verwacht dat onze levensduur nog kan worden verlengd wanneer we bijvoorbeeld stoppen met roken, meer aandacht besteden aan ons lichaamsgewicht enzovoort.

Maar er is meer dan de eigen gezondheid. Een nieuwe trend is dat er ook meer aandacht wordt besteed aan voeding die een duurzaam karakter heeft, waarbij er met andere woorden ook aandacht aan het milieu wordt besteed. Belangrijk daarbij is dat voedingselementen aan het dieet worden toegevoegd die een positieve invloed hebben op het ecosysteem. Kortom komt het neer op minder chemicaliën die lucht en water vervuilen, minder pesticiden, een zuiniger omspringen met water en energie enzovoort.

Een in Europa nog minder bekend onderdeel van het dieet kan Quinoa zijn, een pseudo-graansoort die uit Zuid-Amerika afkomstig is. In feite betreft het geen graansoort, technisch gesproken is het een zaad. De voedingswaarde van deze quinoa staat echter buiten kijf en dat vanwege verschillende redenen. Quinoa bevat meer proteïnen dan eender welke andere granen, wat een onmiskbenbaar voordeel biedt.

Maar er is meer. Quinoa garandeert ons alle negen belangrijke aminozuren die nodig zijn voor de uitbouw van het spierstelstel. Door het kopen van quinoa kunnen we een milieuvriendelijke manier van landbouw in het Andesgebergte garanderen. De vraag naar dit supergraan vertoont internationaal gezien een sterk stijgende trend, maar het kan volgens Kerstin Lindgren, campaign director van het Fair World Project at the Organic Consumers Association, natuurlijk nog altijd beter.