Schoolmaaltijden minder gezond dan eten van boterhammen 's middags op school?

Schoolmaaltijden minder gezond dan eten van boterhammen 's middags op school?

Kansen op overgewicht en hogere niveaus van cholesterol zijn groter bij wie schoolmaaltijden eet

Zijn schoolmaaltijden minder gezond dan het eten van boterhammen 's middags op school? Recent onderzoek wijst inderdaad in die richting. De kansen op overgewicht en hogere niveaus van cholesterol zijn groter bij wie schoolmaaltijden eet, zo zou moeten blijken. Het onderzoek werd weliswaar uitgevoerd in de Verenigde Staten, meer bepaald aan de University of Michigan Health Systems in Ann Arbor, maar de resultaten er van zouden ook voor Europa gelden.

De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op een bijeenkomst van hartspecialisten in Atlanta, Georgia. Evenals aan deze kant van de Atlantische Oceaan zijn er in de Verenigde Staten heel wat scholen die schoolmaaltijden aanbieden. Anderzijds kunnen de studenten ook hun lunch van thuis meebrengen, in de vorm van boterhammen, broodjes enzovoort. Het onderzoeksteam van University of Michigan Health Systems onderzocht de resultaten op de gezondheid van de schoolgaande jeugd en kwam tot een merkwaardige vaststelling.

Studenten die regelmatig op school lunchten, bleek meer kans te hebben om aan overgewicht of obesitas te lijden dan studenten die een van huis meegenomen maaltijd aten. Het onderzoek werd uitgevoerd in de leeftijdscategorie van 11 tot 12 jaar. In die leeftijdscategorie bleek 39% van de proefpersonen die bijna dagelijks op school aten aan overgewicht te lijden, terwijl dat bij de ‘thuiseters' maar 24% was.

De conclusie mag volgens de onderzoekers van de University of Michigan Health Systems luiden dat de scholen te weinig doen om overgewicht bij de leerlingen te besparen. Nochtans is zwaarlijvigheid een ernstig probleem geworden bij de Amerikaanse jeugd, een trend die zich overigens ook bij ons doorzet. Steeds meer jongeren hebben kilo's te veel, wat zich op latere leeftijd onder andere kan vertalen in hart- en vaatziekten. In de Verenigde Staten is er wat obesitas betreft zelfs sprake van een heuse epidemie.

Elizabeth A. Jackson, assistent professor aan de University of Michigan Health Systems en één van de mede-auteurs van het onderzoek, is van mening dat de medische wereld moet samenwerken met het onderwijs om zwaarlijvigheid bij kinderen te voorkomen. Een betere controle op de schoolmaaltijden lijkt daar onvermijdelijk deel van te moeten uitmaken.

Volgens Jackson zou maar 6% van de schoolmaaltijden aan de dieetvoorschriften voldoen zoals die door het U.S. Agriculture Department worden vastgelegd. De situatie in Europa is niet bekend, maar zou een interessant onderzoeksterrein kunnen vormen. Iedere dag eten ongeveer 31 miljoen Amerikaanse jongeren op school een bereide maaltijd.

Syndicatie