Wat zijn de voornaamste symptomen van boulemie?

Wat zijn de voornaamste symptomen van boulemie?

Bulimia Nervosa uit zich op verschillende manieren, het komt er op aan om die te herkennen

Bulimia Nervosa is niet altijd even gemakkelijk te herkennen en dat heeft op de eerste plaats met het gedrag van de patiënten. Die zullen er namelijk alles aan doen om niet te laten opvallen dat er sprake is van een ernstige eetstoornis. Braken zal bijvoorbeeld in het geniep gebeuren en ook andere afwijkende gedragingen zullen in de mate van het mogelijke gecamoufleerd worden.

Wat zijn de voornaamste symptomen van boulemie?, zo stellen we ons de vraag. Dat zijn er verschillende, die echter niet allen bij elke case moeten opduiken. De belangrijkste aanwijziging is bijvoorbeeld het bewijs over binge eating of overdreven veel eten. Concreet kan bijvoorbeeld de verdwijning van grote hoeveelheden voedsel op korte termijn een indicatie geven. Ook het aantreffen van lege verpakkingen in containers of vuilnisbakken kan de wenkbrauwen doen fronsen.

Bulimia Nervosa uit zich dus op verschillende manieren, het komt er op aan om die te herkennen. Braken verraadt zich bijvoorbeeld door een regelmatige gang naar het kleinste kamertje na maaltijden, door geluiden of geuren die op braken kunnen wijzen, door het aantreffen van verpakkingen van laxeermiddelen enzovoort. Het kan ook geen kwaad om af en toe eens een praatje te slaan met de huisapotheker wanneer u bepaalde vermoedens koestert.

Uiteraard is het overslaan van maaltijden eveneens een aanwijzing voor Bulimia Nervosa, evenals het eten van slechts kleine hoeveelheden. Andere aanwijzingen zijn overdreven sportbeoefening, het dragen van ruimzittende kleren om het lichaam te verbergen, het voortdurend klagen over het lichaamsgewicht terwijl daar eigenlijk geen reden voor is enzovoort.

Het is wel degelijk zaak om in te grijpen want Bulimia Nervosa kan op langere termijn zware gezondheidsproblemen veroorzaken. We denken daarbij aan hartritmestoornissen, maagproblemen, hart- en vaatziekten, nierproblemen enzovoort. Nochtans is er hoop voor Bulimia Nervosa-lijders, want via therapie kan de aandoening op een succesvolle manier bestreden worden. Het komt er echter opnieuw op aan om tijdig hulp te zoeken wanneer iemand in de omgeving van boulemie wordt verdacht.

Syndicatie