Grotere mensen zijn gelukkiger, hebben een hogere opleiding en een hoger inkomen

Grotere mensen zijn gelukkiger, hebben een hogere opleiding en een hoger inkomen

Lichaamslengte kan levenskwaliteit beïnvloeden

In de jaren 70 (of waren het de jaren 80) zong Randy Newman een liedje over ‘small people’ dat door mensen een eerder geringe lichaamslengte niet zo goed werd onthaald. Jaren later verscheen er een opmerkelijke studie over de verhouding tussen lengte en levenskwaliteit.

Grotere mensen zijn gelukkiger, hebben een hogere opleiding en een hoger inkomen, zo blijkt namelijk uit een nieuwe studie. Dat betekent niet meer of niet minder dan dat lichaamslengte de levenskwaliteit kan beïnvloeden. De studie is in ieder geval geen goed nieuws voor mensen met een eerder geringe lichaamslengte.

De studie werd gepubliceerd in het blad Economics and Human Biology. Een team researchers onder leiding van Angus Deaton van Princeton University in New Jersey legt in het artikel uit hoe grote mensen een grotere levensvreugde ervaren en minder pijn en droefheid ervaren, dit in vergelijking met kleinere mensen. Grote mensen zouden zich daarnaast ook minder zorgen maken, maar wel meer met stress in aanraking komen. Ze zouden echter ook meer stressbestendig zijn, aldus Angus Deaton en zijn team. Ook voor woedeaanvallen zouden grote mensen gevoeliger zijn.

Het onderzoek uitgevoerd aan Princeton University in New Jersey bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken. Zo wees een onderzoek uit 2008 uit dat grote mensen beter dan kleine mensen hun cognitieve vaardigheden weten te ontwikkelen. Dat betekent met andere woorden dat ze makkelijker studeren, hogere diploma’s halen en dus ook over meer troeven beschikken om carrière te maken.

Over het waarom grote mensen met competitieve voordelen kunnen uitpakken, is het laatste woord nog niet gezegd. Mogelijk spelen in de jeugd een betere voeding en het uitblijven van kinderziekten een rol in het verhaal. In sommige gevallen zouden mindere voeding en de effecten van kinderziekten de groei en de mentale ontwikkeling kunnen afwikkelen.

Volgens de onderzoekers is de kans groot dat cognitieve vaardigheden en de fysische condities zich samen ontwikkelen. Wie onder voorspoedige omstandigheden opgroeit en niets te kort komt in zijn leven, heeft dus veel kans om tot de categorie van de grote mensen te mogen behoren. Dat betekent dat hij of zij met een voorsprong aan het leven begint ten opzichte van mensen die onder minder gunstige omstandigheden opgroeien en dus ook een kleinere lengte ontwikkelen. Die minder gunstige omstandigheden houden bijvoorbeeld ook in dat de intellectuele vaardigheden minder sterk uitgebouwd worden, waardoor het behalen van een diploma moeilijker wordt. Dat heeft dan weer tot gevolg dat het uitbouwen van een carrière moeizamer verloopt, met als gevolg dat kleinere mensen vaker vrede moeten nemen met een minder goed betaalde job.

De onderzoekers kwamen trouwens ook tot de conclusie dat de mate van het geluk evenredig toeneemt met de lengte. Of met andere woorden: hoe groter, hoe gelukkiger.
 

Syndicatie