Bekendheid met generische geneesmiddelen vertoont stijgende trend

Bekendheid met generische geneesmiddelen vertoont stijgende trend

Ruim 70% van de deelnemers aan studie kan generieken onderscheiden van merkproducten

In totaal namen 2.800 patiënten deel aan het Europees gezondheidsonderzoek van InSites Consulting. 7 op 10 deelnemers geven aan generische geneesmiddelen te kunnen onderscheiden van de merkproducten. Hoewel generische middelen dezelfde actieve ingrediënten bevatten als de gepatenteerde merken, zien we toch dat 44% van de patiënten die aangeven generica te kennen, dit niet geloven. Dit doet echter weinig afbreuk aan de effectiviteit die patiënten toeschrijven aan de ‘witte producten'. 83% gelooft dat een generisch middel even effectief is als de originele formule.

71% van de patiënten geeft aan het verschil te kennen tussen generische middelen en medicijnen van een merk. Zij die generica kunnen onderscheiden van merkproducten zijn - in vergelijking met de algemene populatie - gemiddeld iets hoger opgeleid. 45+-ers zijn ook beter op de hoogte van generische alternatieven dan jongere patiënten, en mannen beter dan vrouwen

"Het is wel opvallend dat in sommige landen waar generische middelen sterk ingeburgerd zijn - ik denk bijvoorbeeld aan Duitsland, minder patiënten aangeven generische middelen van merkproducten te kunnen onderscheiden. Op het eerste zicht een tegenstelling dus, maar deze cijfers wijzen er mogelijk op dat sommige generische producten vandaag in het hoofd van de consument gewoon een "merk" geworden zijn voor hen.", aldus Magali Geens, Director Health Research bij InSites Consulting.

Van zij die generische middelen kennen, heeft 9 op 10 er ook al ervaring mee. Op de hoogte zijn van de alternatieven blijkt dus voor patiënten voldoende om ook effectief generische middelen te gebruiken. 83% gelooft ook dat de merkloze producten even effectief zijn dan de orginele formules.

De meningen zijn sterk verdeeld over het feit dat generische producten al dan niet dezelfde actieve componten bevatten dan de merkproducten. 56% gelooft dat dit zo is, 44% twijfelt hieraan.

"Het is zo dat generische middelen hetzelfde actieve component moeten bevatten als het innovatieve product." zegt Magali Geens, Director Health Research bij InSites Consulting. "De formulering kan echter in bepaalde mate afwijken van de originele merkformule. De mate waarin afwijkingen mogelijk zijn, worden uiteraard strikt gecontroleerd."

Deze onderzoeksgegevens zijn het resultaat van een onderzoek opgezet door InSites Consulting - Health Dit onderzoek werd begin dit jaar uitgevoerd in 7 Europese landen. Methodologisch werd een online survey gebruikt. Dit onderzoek is uitgevoerd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. In totaal werden meer dan 1.000 registraties (van ziektes) per land gemaakt. In totaal vulden ruim 2.800 patiënten de vragenlijst in.

Syndicatie