Betalen we te veel voor onze gezondheidszorg? Hoe kan die goedkoper gemaakt worden?

Betalen we te veel voor onze gezondheidszorg? Hoe kan die goedkoper gemaakt worden?

Zorg chronisch zieken kan tot 3.860 euro per patiënt per jaar goedkoper

Op het vlak van gezondheidszorg leven we in één van de beste landen in de wereld, maar aan zo’n goede gezondheidszorg zit natuurlijk wel een prijskaartje vast. Vooral wie langdurig ziek is, zal de rekening torenhoog zien oplopen. Chronisch ziek worden is niet alleen meer vanuit medisch standpunt een heuse nachtmerrie geworden, ook het financieel plaatje swingt de pan uit. Bovendien komt vadertje staat langzaam maar zeker op droog zaad te zitten, zodat toekomstige tussenkomsten van de overheid alsmaar twijfelachtig worden. Hoog tijd dus dat naar andere oplossingen uitgekeken wordt. 

De zorg voor chronisch zieken kan tot 3.860 euro per patiënt per jaar goedkoper. Dat blijkt uit een economische analyse van de UHasselt-onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie. “Een zogenaamd ‘geïntegreerd zorgmodel’ is goedkoper voor het gezondheidszorgbudget dan de zorg die vandaag standaard wordt aangeboden”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck.

De resultaten verschenen onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Value in Health. De gigantische uitdagingen waarvoor onze gezondheidszorg staat, vereisen een sterk(er) uitgebouwde eerstelijnszorg. “Het groeiende aantal mensen met een chronische aandoening, bijvoorbeeld, impliceert dat heel wat zorgactiviteiten verschuiven van het ziekenhuis naar de huisarts, thuisverpleegkundige, mantelzorger…”, zegt UHasselt-onderzoekster Melissa Desmedt.

En die verschuiving houdt mogelijke risico’s in voor de patiëntveiligheid. “Uit onderzoek bleek al dat medicatiefouten of onzorgvuldige communicatie tussen zorgverleners aan de basis liggen van vermijdbare incidenten met patiënten. Vooral patiënten die frequente medische opvolging nodig hebben, zoals chronisch zieken.” Precies daarom is een ‘geïntegreerd zorgmodel’ nodig – dat zorgverlening anders aanpakt, met meer integratie, coördinatie en communicatie tussen de zorgverleners.

“Zo’n zorgmodel vertrekt vanuit de noden van de patiënt én overstijgt per definitie alle zorgdisciplines. Het gebruik van een elektronisch patiëntendossier, het begeleiden en sturen van de patiënt, samenwerken in netwerken en opleiding dragen bij tot een betere, geïntegreerde zorg.” Besparing Vanuit de zorg klinkt het vaak dat zo’n nieuwe manier van werken niet betaalbaar is – zeker niet in tijden van besparingen. Méér huisartsbezoeken, bijkomende behandelingen, de inzet van thuisverpleegkundigen, informatica… Het kost geld.

Syndicatie