Duizelig en misselijk? Mogelijk hebt u last van ambulante vertigo

Duizelig en misselijk? Mogelijk hebt u last van ambulante vertigo

Problemen kunnen afkomstig zijn van de hals of van de oren

Bent u plots duizelig en misselijk? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zowel aandoeningen van ernstige aard als relatief lichte. Mogelijk hebt u last van ambulante vertigo. In dat geval hebt u geluk, want deze aandoening valt makkelijk te genezen. Ambulante vertigo betekent vrij vertaald ‘continu gevoel van duizeligheid'. Meestal gaat deze aandoening gepaard met misselijkheid.

De symptomen zijn te vergelijken met die van een zonneslag of -steek, maar kunnen zich ook in de winter voordoen. Van een opwarming van het lichaam is dus geen sprake. Er moet dus een andere oorzaak zijn, de problemen kunnen afkomstig zijn van de hals of van de oren. Daar ligt de basis van de evenwichtsstoornissen, die uiteindelijk zo'n ernstige vorm kunnen aannemen dat de maag het niet langer meer uithoudt. Zware braakaanvallen kunnen het gevolg zijn.

Een mogelijke oorzaak van ambulante vertigo kan bijvoorbeeld een slechte houding zijn. Een bekend voorbeeld is van iemand die een nieuw hoofdkussen kocht en als gevolg daarvan last kreeg van ambulante vertigo. Probleem was dat dit kussen relatief hoog was en bovendien weinig flexibel. Gevolg was dat het hoofd van de persoon in kwestie in een soort verwrongen stand kwam te liggen, met de gekende gevolgen.

De symptomen van ambulante vertigo hoeven niet meteen op te duiken. In het geval van het hoofdkussen kende de nacht een vrij rustig verloop, met zelfs een vrij gezonde nachtrust. De problemen doken echter slechts in de loop van de daaropvolgende dagen op. Ze werden voorafgegaan door suizingen in de oorstreek, gepaard gaande met plots een dof gevoel in het hoofd. In een volgende fase traden evenwichtsstoornissen op, die steeds ergere vormen aannamen. Uiteindelijk bleek medisch ingrijpen noodzakelijk.

Hoe kan ambulante vertigo worden behandeld? Op een heel eenvoudige manier: het volstaat om een dokter te contacteren. Deze zal via een injectie een stabiliserend medicijn inspuiten, dat op relatief korte termijn een positief effect zal hebben. In de dagen nadien kan de behandeling met een geneesmiddel als Dogmatil verder gezet worden. Is het absoluut noodzakelijk om een dokter te raadplegen in geval van ambulante vertigo? Strikt genomen natuurlijk niet, maar het probleem is de symptomen van ambulante vertigo ook fitten met andere ernstigere aandoeningen. Voorzichtigheid blijft zodoende geboden.

Syndicatie