Hoe kondigt zich een aanval bij de ziekte van Menière aan?

Hoe kondigt zich een aanval bij de ziekte van Menière aan?

Oorproblemen geven meestal een signaal dat de Menière-patiënten overlast mogen verwachten

Over de ziekte van Menière is het laatste woord nog niet gevallen. De medische wetenschap is er inmiddels van overtuigd dat het iets te maken heeft met drukverschillen in het binnenoor, maar hoe één en ander in zijn werk gaat is nog altijd allesbehalve duidelijk.

De drukverschillen in het binnenoor hebben tot gevolg dat het gehoorvermogen van de patiënt aangetast kan worden. Dat kan op verschillende manieren, maar in de meeste gevallen is er sprake van gehooruitval. Deze kan bij sommige patiënten een blijvend effect hebben. Concreet betekent dit dat het verlies aan gehoorcapaciteit niet meer terugkomt, ook wanneer de andere symptomen van de ziekte van Menière verdwijnen.

In sommige andere gevallen is er sprake van een vreemd gevoel in het oor, vergelijkbaar met het ruisen van de zee in een schelp. Vaak gaat dit gevoel gepaard met een prikkeling waardoor geluiden nog moeilijk verdragen worden. Dit kan er onder andere toe leiden dat diegene wie aan de ziekte van Menière lijdt bijvoorbeeld de radio stiller zal moeten zetten.

Hoe kondigt zich een aanval bij de ziekte van Menière aan?, is dan een volgende logische vraag. Dat verschilt van patiënt tot patiënt, in sommige gevallen kan de aanval voorafgegaan worden door zware oorsuizingen. In sommige andere gevallen zijn het bovenvermelde zeegeluiden in een schelp, die vaak door een zware aanval van misselijkheid en braken worden gevolgd.

Oorproblemen geven dus meestal een signaal dat de Menière-patiënten overlast mogen verwachten. Soms kunnen aanvallen worden overkomen door tijdig een medicijn tegen braken en duizeligheid te nemen, maar vaak is het ook te laat omdat het medicijn in kwestie wordt uitgebraakt. In dat geval zit er weinig anders op dan de aanval uit te zitten.