Mannen leven korter dan vrouwen

Mannen leven korter dan vrouwen

Biologische, culturele en persoonlijke redenen zijn verantwoordelijk voor het feit dat mannen gemiddeld vroeger sterven dan vrouwen

Biologische, culturele en persoonlijke redenen zijn verantwoordelijk voor het feit dat mannen gemiddeld vroeger sterven dan vrouwen, zo luidt de thesis die in het boek "Why Men Die First: How to Lengthen Your Lifespan”, wordt verdedigd. Het boek werd geschreven door Marianne J. Legato.

In "Why Men Die First: How to Lengthen Your Lifespan” wordt uitgelegd hoe het komt dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen. Dit fenomeen is vooral opmerkelijk in de geïndustrialiseerde landen, waar vrouwen veel makkelijker een hoge ouderdom bereiken dan hun mannen. Legato komt op basis van het door haar verrichte onderzoek tot enkele merkwaardige conclusies;

Op de eerste plaats vernemen de lezers van "Why Men Die First: How to Lengthen Your Lifespan” dat hart- en vaatziekten (coronary artery disease of CAD) driemaal vaker voorkomen bij mannen die in ziekenhuizen worden opgenomen. Legato ging op zoek naar de redenen waarom dit zo was en kwam tot de conclusie dat een veelvoud van factoren een rol speelt in het verhaal.

Hetzelfde geldt overigens voor zelfmoorden. In elke leeftijdsgroep zijn er meer mannen dan vrouwen die zelfmoord plegen. Moord en zelfmoord behoren tot de top drie van doodsoorzaken bij mannen in de leeftijdscategorie tussen 15 en 34 jaar. Bij vrouwen ligt het aantal zelfmoorden veel lager. Over moorden valt moeilijk iets te zeggen, omdat ook passionele misdaden een rol spelen in het verhaal.

Het gevolg van een lagere sterftegraad is uiteraard dat er veel meer bejaarde vrouwen zijn dan mannen. In de Verenigde Staten zijn er in de leeftijdscategorie boven 85 2,2 zoveel vrouwen dan mannen. Deze verhouding loopt zelfs op tot 3 tegen 1 wanneer de leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 90.

Biologische, culturele en persoonlijke redenen zijn er volgens de auteur van "Why Men Die First: How to Lengthen Your Lifespan” verantwoordelijk voor dat de gemiddelde man in de Verenigde Staten zowat zes jaar korter leeft dan een vrouw. Die leeftijdskloof van zes jaar is voldoende groot op tot bijkomend onderzoek aanleiding te geven.

Volgens Legato is de kortere levensduur bij mannen te wijten aan het feit dat ze meer breekbaar en kwetsbaar zijn dan vrouwen en dit al vanaf de geboorte. Vrouwen doen meer inspanningen voor hun verzorging en gezondheid, terwijl mannen die vaak nogal eens durven te verwaarlozen. Legato gaat zelfs zo ver om te stellen dat de mannelijke gezondheid wordt verwaarloosd en dat het tijd is dat daar een einde aan gaat komen. Mannen zullen in de toekomst meer voor hun eigen gezondheid moeten opkomen.

Van kindsbeen af krijgen mannen te horen dat ze niet ‘kinderachtig’ moeten doen. Dat heeft tot gevolg dat ze minder snel naar de dokter gaan wanneer ze iets voelen. Mannen zullen slechts om medische hulp vragen wanneer het niet anders kan of wanneer ze daartoe door hun vrouw gedwongen worden. Vrouwen zullen daarentegen veel sneller naar de dokter gaan, zo stelt de auteur van "Why Men Die First: How to Lengthen Your Lifespan”.

Syndicatie