Eneco en Bio Energie Europa maken productie L’Oréal 100% CO2 neutraa

Eneco en Bio Energie Europa maken productie L’Oréal 100% CO2 neutraal

Energie-eiland levert schone warmte en elektriciteit

Het eerste aan een industrieel proces gekoppelde duurzame energie-eiland van Europa werd voorgesteld bij de fabriek van L’Oréal in Libramont. Dankzij een uitgekiend concept is de productiesite in principe onafhankelijk van het openbare elektriciteit- en aardgasnet en voorziet ze volledig zelf in haar energiebehoefte.

Het project is het resultaat van een unieke en innovatieve samenwerking tussen de wereldvermaarde multinational L’Oréal, de Belgische ontwikkelaar in duurzame energie Bio Energie Europa en energiebedrijf Eneco.  Het concept en de technologie werden de afgelopen drie jaar uitontwikkeld.

Bij de Belgische vestiging van de multinational werd een unieke biogasinstallatie (biogas dat opgewekt wordt door vergisting van biomassa) gebouwd. De biomassa, bestaande uit restproducten uit de agro- en bio industrie wordt verzameld in een luchtdichte tank. Door een biologisch proces, vergisting, zetten bacteriën de biomassa om in methaan. Dit biogas wordt via een ondergrondse leiding van 600 meter naar de fabriek getransporteerd. Het biogas, dat L’Oréal afneemt, wordt gebruikt in 3 WKK (warmtekrachtkoppeling) motoren die zowel groene warmte als elektriciteit opwekken. Het unieke van de installatie is dat zowel de opgewekte elektriciteit als de warmte, die wordt opgewaardeerd tot stoom, volledig geïnjecteerd en benut worden bij L'Oréal. Bovendien wordt er meer groene elektriciteit opgewekt dan dat de site zelf nodig heeft. Het overige deel groene stroom (equivalent van de behoefte van +/- 4000 gezinnen) wordt op het openbare net geïnjecteerd.

Dit hoogtechnologische concept biedt middelgrote tot grote bedrijven de mogelijkheid om op een zeer efficiënte en duurzame manier om te gaan met hun energieverbruik. Met Bio Energie Libramont realiseren Eneco en Bio Energie Europa hun eerste grote installatie bij een industriële afnemer. Op dit moment zijn er echter al meer vergelijkbare projecten in ontwikkeling- of bouwfase bij zowel Waalse als Vlaamse bedrijven. Een uitrol die werkgelegenheid creëert voor honderden mensen in de komende jaren tijdens de bouw van de installaties, waarvan ongeveer 150-200 personen rechtstreeks en permanent tewerkgesteld zullen blijven in België.

Zoals in 2007 reeds aangekondigd, zet Eneco fors in op de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Eneco België bouwt haar leidende positie in hernieuwbare energie uit zowel op gebied van biomassa als wind (overname van Air Energy en Evelop België). Binnen de technologie “biogas” worden jaarlijks volgens planning een vijftal installaties gebouwd, goed voor een investering van jaarlijks 75 miljoen euro.

Het gerealiseerde project is voor L’Oréal een belangrijke stap om haar wereldwijde CO2 uitstoot tegen 2015 met ruim 50% te reduceren. Ze wenst haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen tot een absoluut minimum te beperken om de uitstoot van CO2 te vermijden. Zo loopt er ook al een studie voor de Franse fabrieken om gelijkaardige concepten toe te gaan passen.

Facts & Figures
Verwerkte biomassa 54.000 ton per jaar
Elektrisch vermogen: 3.2 MW
Jaarlijkse productie elektriciteit: 25.600 MWh
Equivalent (gezinnen) elektriciteit 8.500 gezinnen
Jaarlijkse CO2 reductie                        31.950 ton
Equivalent CO2 uitstoot (personenwagens) 20.000 gezinswagens/jaar (à 15.000km)
Thermisch vermogen:                        3.4 MW
Jaarlijkse productie warmte: 27.200 MWh
Besparing m3 aardgas 2.500 000 m³
Equivalent (gezinnen) warmte 1.070 gezinnen