Ziekte van Menière is eigenlijk een soort vuilbakbenaming

Ziekte van Menière is eigenlijk een soort vuilbakbenaming

Verschillende vormen van de aandoening kunnen sterk van elkaar verschillen

Neus-, keel- en oorspecialisten tasten wat de ziekte van Menière betreft nog steeds enigszins in het duister. De diagnose moet soms op goed geluk worden gemaakt, want echt doorslaggevende symptomen die bepalen of iemand  al dan niet Menière hebt zijn er eigenlijk niet. De diagnose moet dan ook steeds onder enig voorbehoud worden gemaakt.

Het probleem is dat de ziekte eigenlijk niet eng gedefinieerd kan worden, wat onder andere ook te maken heeft met het feit dat over de oorzaken van de ziekte van Menière weinig is geweten. We weten dat het ‘iets’ te maken heeft met het slakkenhuis, een belangrijk onderdeel van ons oor. In dat slakkenhuis zou de waterhuishouding om bepaalde redenen ontregeld raken.

De ziekte is ook moeilijk te behandelen, want de voorhanden zijnde geneesmiddelen zijn in sommige gevallen weinig effectief. Er bestaan preventieve medicijnen naast medicijnen die de symptomen helpen behandelen. Succes kan in geval van medicatie echter niet gegarandeerd worden. Ook opereren is niet aangewezen omdat het slakkenhuis zich te dicht in de buurt van de hersenen bevindt.

De ziekte van Menière is eigenlijk een soort vuilbakbenaming, zoals ook border line in de psychiatrie is. Een duidelijk beeld van de aandoening heeft de medische wetenschap nog niet en waarschijnlijk zal dat ook nooit het geval zijn. Het blijft met andere woorden steeds een beetje in het duister tasten.

Het probleem is dat de verschillende vormen van de aandoening sterk van elkaar kunnen verschillen, in zoverre dat er soms zelfs twijfels rijzen of het om dezelfde ziekte gaat. Menière zoals we het nu definiëren, kan zich in verschillende vormen manifesteren.