Een slechte behandeling van astma kan activiteitsgraad van patiënten doen afnemen

Een slechte behandeling van astma kan activiteitsgraad van patiënten doen afnemen

Richtlijnen voor goede raad die vrienden of verwanten van astmalijders kunnen geven

Een slechte behandeling van astma kan de activiteit van de patiënt doen afnemen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Wanneer inactiviteit gepaard gaat met moeilijk ademhalen dreigen astmalijders in een neerwaartse spiraal te belanden.

Die neerwaartse spiraal behelst onder andere:
-sociale isolatie (astmalijders gaan vanwege de ademhalingsmoeilijkheden meer geneigd zijn om binnen te blijven)
-een toenemende druk op de gemoedsgesteldheid, met een duidelijke drang naar depressie
-een slechte behandeling van de symptomen waar astmalijders mee te kampen hebben
- een verslechtering van de astmasymptomen, de astmalijders gaan zich met andere woorden nog slechter voelen.

Depressie in combinatie met astma kan ook een neveneffect zijn van het gebruik van steroïden, onder andere door het gebruik van ontstekingsremmers, inhalers en het mondeling toedienen van steroïden. Andere astmamedicijnnen kunnen prikkelbaarheid of zelfs suïcidaal gedrag kunnen ontwikkelen.

Wat kunnen vrienden en verwanten doen om het leven van astmalijders te vergemakkelijken? Er zijn een aantal proactieve stappen die ondernomen kunnen worden om het ademhalen te vergemakkelijken en om de mentale gezondheidstoestand van astmalijders te verbeteren. We zetten ze even op een rijtje:

1. Bezoek regelmatig uw dokter. Die zal ademhalingstests afnemen, om te zien of de symptomen verbeteren of verslechteren. Eventueel kan de behandeling aangepast worden.

2. In geval van een slechte behandeling, kan in samenspraak met de dokter een andere aanpak worden afgesproken. Dat geldt uiteraard ook voor de toegediende medicatie.

3. Astmasymptomen kunnen gepaard gaan met emotionele stoornissen. Praat daarover met uw dokter, vertel hoe je je als astmalijder voelt

4. Verzeker uzelf ervan dat u uw inhaler correct gebruikt. De medicijnen moeten uw longen bereiken en niet boven in de mond blijven ‘hangen’.

5. Vraag steeds naar de neveneffecten die verbonden zijn aan de gebruikte medicijnen. Vaak worden astmalijders met erg vervelende bijwerkingen geconfronteerd. In dat geval kan het geen kwaad om uit te kijken naar een andere behandelingsmethode. Steroïden kunnen bijvoorbeeld aan de basis leggen van stemmingswisselingen. Uw dokter kan u helpen met de emotionele nevenverschijnselen van de medicatie.
   
6. Astmalijders mogen alleen antidepressiva nemen wanneer dit door hun dokter wordt voorgeschreven. Het heeft geen zin om op eigen houtje met medicatie te gaan experimenteren. Indien nodig zal uw dokter u een andere antipressivum voorschrijven.

7. Maar meer tijd vrij voor fysische activiteiten, lichaamsbeweging is goed voor het lichaam. De chemicaliën die zo vrijkomen, zijn goed voor het lichaam.

8. Laat u niet social isoleren, plan zorgvuldig een uitbreiding van uw sociaal netwerk. Gezelschap van vrienden kan uw stemming verbeteren.

9. Doe in geval van nood beroep op een therapeut. Cognitieve gedragstherapie kan een stap in de goede richting zijn.