Actieve sportbeoefening kan geheugenproblemen veroorzaken

Actieve sportbeoefening kan geheugenproblemen veroorzaken

Vooral sporten als (Amerikaans) voetbal met veel lichamelijke contact kunnen leiden tot geheugenproblemen

In een aantal sporten is lichamelijk contact onvermijdelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval met rugby, Amerikaans voetbal en soccer (Europees voetbal). Het is niet toevallig dat bij de beoefening van deze sporten nogal eens gekwetsten te betreuren vallen. Dat kunnen gebroken benen of andere ledematen zijn, maar in sommige gevallen wordt ook het hoofd geraakt. Met alle gevolgen van dien.

Actieve sportbeoefening kan zodoende geheugenproblemen veroorzaken, zo blijkt uit een Amerikaanse studie. Christopher Randolph van de Loyola University in Chicago, kwam tot de conclusie dat mannen die in hun jeugd Amerikaans voetbal hadden gespeeld vaak symptomen vertoonden van een milde dysfunctie van de hersenen. Het verschil was in ieder geval opvallend in vergelijking met mannen van dezelfde leeftijd die niet aan deze sporten hadden gedaan.

Vooral sporten als (Amerikaans) voetbal met veel lichamelijke contact kunnen leiden tot geheugenproblemen op langere termijn, aldus Randolph. De Amerikaanse National Football League heeft niet toevallig een bedrag van 1 miljoen dollar gestort ten gunste van het Boston University’s Center for the Study of Traumatic Encephalopathy. De bedoeling is dat dit instituut gaat onderzoeken hoe de hersenen zo veel mogelijk gespaard kunnen worden van kwetsuren.

Volgens Randolp is het niet toevallig dat een aantal ex-sterspelers uit het Amerikaans voetbal vroegtijdig zijn overleden. Sommige van die spelers werden voor hun dood met dementie of met andere hersenbeschadigingen geconfronteerd. De problematiek kwam trouwens uitgebreid ter sprake op de Alzheimer’s Association International Conference in Parijs. In een vergevorderd stadium zouden tijdens de jeugd of vroege volwassenheid opgelopen hersenbeschadigingen in het latere leven tot Alzheimer kunnen leiden.

Met name de risico’s po mild cognitive impairment of MCI zouden groter zijn bij sportbeoefenaars dan bij niet-sportbeoefenaars. Mensen die MCI hebben een grote kans om ook Alzheimer te krijgen, evenals andere dementie. In de Verenigde Staten bleek dat van 513 ex-voetbalspelers ongeveer 35% aan MCI bleek te lijden. Hun gemiddelde leeftijd was 61 jaar. Vaak leidde dit tot wat chronic traumatic encephalopathy of CTE wordt genoemd, een aandoening die nogal eens met Alzheimer wordt verward. Wie aan CTE lijdt, zal een abnormaal hoog gehalte van aaneengeklitte proteïnen in sommige delen van de hersenen hebben.

Syndicatie