Geduld en begrip zijn noodzakelijk in de omgang met border line patiënten

Geduld en begrip zijn noodzakelijk in de omgang met border line patiënten

Omgang met border liners is een zaak van het maken van duidelijke afspraken

Impulsief gedrag en instabiliteit zijn twee belangrijke kenmerken van het border line syndroom. Het zijn precies alle mogelijke varianten op deze kenmerken die de omgang met borders liners zo moeilijk maakt. Het kan allemaal razendsnel veranderen voor iemand die lijdt aan de aandoening en dat wordt door de buitenwereld niet altijd even goed aangevoeld.

Impulsief gedrag weerspiegelt zich op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is als een wildeman te keer gaan achter het stuur van de auto. Border line patiënten wanen zich op sommige momenten heer en meester op de weg, met als gevolg dat iedereen uit de weg moet. Het spreekt vanzelf dat dergelijke manier van sturen grote risico’s met zich meebrengt, voor de border liner zelf maar ook voor zijn of haar passagiers.

Instabiliteit kan zich eveneens op verschillende manieren manifesteren. Het ene moment kunnen border line patiënten hoog opgeven over de eigen kwaliteit en het eigen kunnen, om op andere momenten in zak of as te zitten door zichzelf volslagen waardeloos te voelen.

Geduld en begrip zijn noodzakelijk in de omgang met border line patiënten, zo blijkt duidelijk uit bovenstaande. Het vergt heel wat tijd om het zelfbeeld van een border liner leren te begrijpen. Eens dat begrip er is, zal inzicht vanzelf volgen. Er is echter heel wat geduld nodig alvorens iemand zo ver is, want deze aandoening is niet zo maar op één-twee-drie te doorgronden.

Omgang met border liners is ook een zaak van het maken van duidelijke afspraken. Zo kan bijvoorbeeld wat het impulsief gedrag betreft iets worden gedaan aan het onvoorzichtig rijden. Het maken van afspraken hieromtrent is echter niet zo makkelijk, want de border liner zal de schuld altijd buiten zichzelf leggen. Het is dus niet zo dat hij of zij te snel rijdt, de andere weggebruikers zullen te traag rijden. Ook rond instabiel gedrag moeten de nodige afspraken (tijdig) worden gemaakt.