Sportdrankjes kunnen hoogst ongezonde bestanddelen bevatten

Sportdrankjes kunnen hoogst ongezonde bestanddelen bevatten

Brandvertragers kunnen allerlei kwamen veroorzaken, waaronder geheugenverlies

De producten in de supermarkten moeten in de ogen van de consumenten zo goedkoop mogelijk zijn, waarbij kwantiteit vaak de voorkeur krijgt op kwaliteit. Vooral in verpakte voedingsproducten zitten nogal wat ingrediënten die vaak meer schadelijk dan bevorderlijk zijn voor onze gezondheid. Vaak zijn verpakte voedingsproducten erg rijk van vetstoffen en aanverwante stoffen. Vetstoffen zijn niet bepaald ‘top of the bill’ als het op gezondheid aankomt.

In veel gevallen hebben vermelde ingrediënten meer te maken met scheikunde dan met voeding. Wie probeert te achterhalen welke ingedriënten aan een bepaald product werden toegevoegd, zal vaak van een kale reis thuiskomen. Op de verpakking staat niet altijd even duidelijk vermeld wat er precies in het vermelde product werd verwerkt. De marketeers hebben namelijk een manier gevonden om te ontsnappen aan de verplichting aan te geven wat er precies als additieven en/of in de verpakking werd verwerkt. Een label zegt tegenwoordig niet alles meer.

Sommige sportdrankjes kunnen hoogst ongezonde bestanddelen bevatten, hoewel die niet altijd op de verpakking worden vermeld. Onder andere chemische brominated vegetable oil of BVO werd nogal aan sport- en frisdrankjes toegevoegd. De laatste jaren is de controle op de toevoeging van deze BVO’s een stuk strenger geworden. Bedoeling van dit product is om de chemische smaakmakers gescheiden te houden van de rest van de inhoud.

Sommige van deze BVO’s worden gebruikt als brandvertragers en zijn wel degelijk giftig. Brandvertragers kunnen allerlei kwamen veroorzaken, waaronder geheugenverlies, contactstoornissen in de zenuwen, huidbeschadigingen enzovoort. Dat klinkt misschien erger dan is, maar anderzijds mag het gevaar van de BVO’s toch niet onderschat worden. Daarom is het een goede zaak dat hun gebruik wordt ingeperkt.

Syndicatie