Teamsporten kunnen jongens meer doen drinken en vechten

Meisjes die aan teamsporten deelnemen gaan gezonder leven

Een Amerikaans onderzoek heeft merkwaardige resultaten in verband met sportbeoefening opgeleverd. Teamsporten kunnen jongens meer doen drinken, met bijvoorbeeld meer vechtpartijen tot gevolg. Het beoefenen van een sport in teamverband zou met andere woorden een negatieve invloed op de gezondheid hebben. Meisjes die aan teamsporten deelnemen gaan anderzijds gezonder leven, zo wees het onderzoek uit.

Merkwaardig is dat bij meisjes er vooral positieve effecten waren. Van meer drinken en vechten was geen sprake, maar daarenboven gingen meisjes ook minder (of minder vaak) roken en waren ze ook minder vaak depressief. De studie werd uitgevoerd door het team onder leiding van Susan M. Conner van het Injury Prevention Center van het University Hospitals' Rainbow Babies & Children's Hospital in Cleveland. De resultaten van het onderzoek werden bekendgemaakt op de jaarmeeting van de American Public Health Association.

Toch is het beeld voor de jongens niet helemaal negatief. Jongens die aan teamsport doen, hebben minder last van depressies en roken ook minder. Conner vond het dan ook merkwaardig dat ze meer drinken en vechten. Een mogelijke oorzaak van dit gedrag ligt in het groepsgedrag, dat eerst aanzet tot gezamenlijk drinken waarna het groepsgevoel ook aanmoedigt om als een groep op te treden wanneer er onenigheid met een andere groep ontstaat.

Of met andere woorden: bij de jeugd van het mannelijk geslacht kan het beoefenen van teamsporten zowel een risicovermijdend als een risicoversterkend gedrag ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat het er op na houden van een gezonde levensstijl geen universeel gegeven is en niet alle geslachten in gelijke mate geldt.

De studie werd uitgevoerd bij 13.000 Amerikaanse universiteitsstudenten in het kader van een onderzoek tussen teamsporten en risicovol gedrag. Ongeveer 60% van de deelnemers hadden in het afgelopen jaar aan een teamsport deelgenomen, tegenover 48% van de meisjes. Bij de jongens die een teamsport beoefenden werd een stijging van zwaar drinken met 40% vastgesteld, evenals een stijging van de betrokkenheid bij vechtpartijen met 30%. Anderzijds lag de kans op depressies 30% lager en werd er 20% minder gerookt. Bij de meisjes was er geen link met drinken, maar werd er 10% minder gevochten, waren er 30% minder depressies, rookte 50% minder en was er bij 10% gewichtsverlies in vergelijking met niet-atletes. 

Syndicatie