Muishand of RSI: paniek is een slechte raadgever, simpele oplossing kan volstaan

Muishand of RSI: paniek is een slechte raadgever, simpele oplossing kan volstaan

Verandering van houding kan Repetitive Strain Injury- of RSI-problemen helpen oplossen

Repetitive Strain Injury of RSI lijkt een ziekte van de moderne tijd, die vooral het gevolg is van overdreven computergebruik. In het verleden (de term is een beetje naar de achtergrond verdwenen) werd ook wel van muishand gesproken, dit vanwege het feit dat de kwaal werd veroorzaakt door het uitvoeren van steeds weer dezelfde beweging met de computermuis.

De gevolgen van RSI zijn op het eerste gezicht zorgwekkend: de (meestal) rechterarm krijgt last van vermoeidheidsverschijnselen, in zoverre dat u niet meer in staat bent om uw dagdagelijkse bezigheden op de computer te verrichten. Het vermoeidheidsgevoel gaat gepaard met het gevoel alsof alle kracht uit de arm is verdwenen. Bezoek aan de dokter levert geen tastbare resultaten op, hij kan alleen maar vaststellen dat u aan RSI lijdt.

Overigens zijn het niet alleen computergebruikers die last hebben van muishand. Al in de Middeleeuwen kloegen monniken die steeds weer dezelfde stereotype handeling – namelijk het schrijven van manuscripten – over een soort ‘verlamming’ in de arm. Overigens hebben ook muzikanten, kappers, mensen die aan de lopende werken enzovoort regelmatig last van RSI.

RSI of Repetitive Strain Injury is niet noodzakelijk een gevolg van schrijfkramp of van een voortdurend gebruik van de computermuis. De problemen situeren zich weliswaar in de arm, maar kunnen hun oorsprong vinden in een ander lichaamsdeel. De oorzaak is een overbelasting van dat lichaamsdeel, waarbij onder andere polsen, ellebogenn armen, schouders, nek en rug in aanmerking gekomen.

Een variant van het Repetitive Strain Injury-fenomeen is de SMS-duim, die vooral in opmars is na de sterke toename van de mobiele telefoon voor het versturen van booschappen. Het principe is eigenlijk hetzelfde: steeds wordt dezelfde stereotype beweging gemaakt, waardoor een andere vorm van schrijfkramp opduikt. 
 
Over de echte oorzaak van Repetitive Strain Injury bestaat nog heel wat onduidelijkheid. De onderzoekers verschillen vaak van mening, ondanks het feit dat er heel wat research over de kwaal werd gedaan. Zo blijft het voorlopig een raadsel waarom sommige mensen wel last hebben van RSI, terwijl collega’s die in normale omstandigheden meer kans op Repetitive Strain Injury maakte geen klachten vertonen. Bovendien blijken er vreemd genoeg nogal wat geografische vraagtekens te bestaan. In sommige regio’s blijft Repetitive Strain Injury veel vaker voor te komen dan in andere.

Een mogelijke verklaring wordt gezocht in het feit dat een Repetitive Strain Injury-lijder niet in staat is om op de juiste manier met lichamelijke signalen om te gaan. Daarbij zou een centrale rol zijn weggelegd voor spierspensoren, zenuwvezels die informatie doorsturen naar het centrale zenuwstelsel. In het geval van Repetitive Strain Injury zou er verkeerde informatie worden doorgegeven, met de gekende gevolgen.

In de bestrijding van Repetitive Strain Injury wordt vaak medicatie voorgeschreven, waarbij de kosten van de behandeling fors kunnen oplopen. Maar er zijn eenvoudigere oplossingen. Sommige gevallen van RSI kunnen worden opgelost door een betere houding aan te nemen. Voor computergebruikers is het belangrijk dat hun knieën zich in een hoek van 90° bevinden. Dat kan door het gebruik van een steuntje op de grond of door de voeten op de poten van de kantoorstoel te plaatsen.

Syndicatie