Risico’s verbonden aan roken zijn groter bij oudere vrouwen

Risico’s verbonden aan roken zijn groter bij oudere vrouwen

Roken verhoogt risico’s op ziektes door een stijging van het hormonengehalte

Inmiddels kan nog maar moeilijk worden ontkend dat roken de gezondheid schaadt. Zelfs iemand die gestopt is met roken, loopt nog tientallen jaren lang het gevaar op gevaarlijke aandoeningen. Het waarom van de schadelijkheid van tabak en tabaksproducten is echter nog niet helemaal duidelijk. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft daaromtrent echter een tip van de sluier opgelicht.

Met name hormonen lijken een belangrijke rol te spelen in het proces. Onderzoek wijst namelijk uit dat er een verband bestaat tussen roken en een toename van de gehaltes aan zowel mannelijke als vrouwelijke hormonen bij vrouwen. Oudere vrouwen die roken, blijken een hoger gehalte te hebben aan sexhormonen dan vrouwen die niet roken. De gevolgen van de verschillen in hormonengehalte blijven aanzienlijk te zijn.

Vrouwen met een hoger hormonengehalte blijven namelijk gevoeliger te zijn voor gevaarlijke aandoeningen. Dat geldt dan niet alleen voor longkanker, maar ook voor borstkanker. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat ook de risico’s op diabetes (suikerziekte) en andere ziekten beduidend toenamen.

De risico’s verbonden aan roken zouden dus groter zijn bij oudere vrouwen, zonder dat meteen duidelijk is waarom. Met name de impact van roken op de sexhormonen van vrouwen doet heel wat vraagtekens rijzen. Vrouwen na de menopauze die hadden gerookt, bleken hogere hormonengehalten te hebben dan niet-rokers. Blijkbaar spelen hormonen dus een rol bij het uitbreken van gevaarlijke ziektes.

Roken verhoogt de risico’s op ziektes door een stijging van het hormonengehalte, zo concludeert Judith Brand, onderzoekster aan het Nederlands Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Roken blijkt niet alleen giftig en kankerverwekkend te zijn, maar zou dus ook de hormonenspiegel dusdanig wijzen dat de kwetsbaarheid voor aandoeningen zelfs nog toeneemt. Op dat vlak is er nog heel wat bijkomend onderzoek noodzakelijk.