Een orgasme kan hetzelfde effect hebben als heroïne

Een orgasme kan hetzelfde effect hebben als heroïne

Masturbatie maakt grote hoeveelheid dopamine vrij

‘Post coïtum omne animal triste est sive gallus et mulier’. Letterlijk vertaald wil dit Latijns spreekwoord zeggen dat na de coïtus elk dier triestig is behalve de haan (die kraait) en de vrouw (die geniet). Of het spreekwoord al dan niet een grond van waarheid bevat laten we in het midden. Volgens de overlevering zou het spreekwoord afkomstig zijn van Galen van Pergamon en die zal wel weten waar hij over sprak.

Dat de man na de coïtus of na de ejaculatie telkens droevig is, durven we echter te betwijfelen. Klaar komen is telkens een feestelijke gebeurtenis. Hooguit zal de man spijt hebben dat het weer achter de rug is, maar er kan altijd een volgende keer komen. Van een echt droevige gebeurtenis is dan ook zeker geen sprake, wel integendeel. We mogen niet vergeten dat we (en dan spreken we als mannen) de chemie aan onze kant hebben.

Het hebben van geslachtsverkeer maakt een grote hoeveelheid neurochemicaliën vrij bij zowel man als vrouw. Maar alleenstaanden moeten zich niet ongelukkig voelen, ook bij masturbatie vindt hetzelfde proces plaats. Daarom krijgt men na het klaar komen steeds een gevoel van satisfactie.

Een orgasme kan hetzelfde effect hebben als heroïne, zo blijkt een hersenscan. Bij iemand die klaarkomt vindt in de hersenen hetzelfde proces plaats als bij de injectie van een hoeveelheid heroïne in het menselijk lichaam. Het is daarom niet verbazingwekkend dat er sexverslaafden bestaan, mensen die niet meer zonder hun dagelijkse portie sex kunnen. Zoals een heroïneverslaafde dagelijks zijn shot nodig heeft.

Masturbatie maakt evenals sex een grote hoeveelheid dopamine vrij, maar ook oxytocine en andere stoffen die ons een goed gevoel geven. In feite worden de beloningscircuits in de hersenen geactiveerd, met het gekende gevolg. Het orgasme is de belangrijkste injectie van dopamine die we kunnen, afgezien van drugs.