Schrijven kan helpen om te stoppen met roken

Schrijven kan helpen om te stoppen met roken

Het bijhouden van een dagboek of het deelnemen aan forums kan een belangrijke bijdrage leveren voor het stoppen met roken

Stoppen met roken is niet makkelijk, daar is iedereen over eens. Kandidaten om te stoppen met roken worden bedolven onder de goede raad, in de aard van: drink liters water, stel op voorhand een rittenschema op, word lid van een zelfhulpgroep enzovoort. Al die goed bedoelde raad kan weliswaar helpen, maar uiteindelijk zal het stoppen met roken toch door de persoon zelf moeten gebeuren.

Een gezond dieet en veel lichaamsbeweging helpen en bezorgen bovendien afleiding, maar gaan meestal niet volstaan om volledig te stoppen met roken. Ook de traditionele kauwgum of andere suikervrije snoepjes vormen voor verstokte rokers slechts een doekje voor het bloeden. Er zijn meer radicale maatregelen nodig om daadwerkelijk de sigaret te laten voor wat ze is.

Een goed hulpmiddel kan het bijhouden van een stoppen met roken-dagboek zijn. In dat dagboek brengt u nauwgezet verslag uit over wat u doet, voelt en denkt. Uiteraard mag u er uitgebreid beschrijven hoe moeilijk stoppen met roken wel is, op voorwaarde uiteraard dat u niet opnieuw naar de sigaret grijpt. Schrijf in het dagboek wat u eet, op welk moment van dag, welke activiteiten hoe beoefent, hoe u zich voelt na afloop van die activiteiten, of de drang naar nicotine al dan niet (sterk) aanwezig is enzovoort.

De American Lung Association heeft een speciaal Freedom from Smoking Program online en daar is schrijven een belangrijk onderdeel van. Stoppen met roken kan in verschillende stappen gebeuren om de kansen op succes te garanderen. Hou op een
online forum – er zijn er ook andere en in andere talen – bij wat je doet en vergelijk dat meteen met wat anderen doen. Schrijf ook zonder schaamte neer hoe u een waanzinnige zin in een sigaret hebt. Uw lotgenoten begrijpen u en gaan u – meestal met succes – op andere gedachten weten te brengen.

Ook de wetenschap heeft inmiddels begrepen dat schrijven een belangrijk onderdeel kan vormen van een programma om te stoppen met roken. Veel programma’s gericht op stoppen met roken bieden werkboeken, dagboeken en ander materiaal aan dat u kan helpen om te stoppen met roken. In een dagboek kan u bijvoorbeeld neerschrijven wat u voelde toen u uw laatste sigaret rookte, op welk moment dat was en wat u toen bezig was om te doen. Op basis van die ervaringen zal het in de toekomst makkelijker worden om ‘nee’ te zeggen wanneer de drang naar een sigaret (of liever: naar nicotine) opnieuw de kop opsteekt.

Het belangrijkste effect van het neerschrijven van ervaringen en emoties in verband met het stoppen met roken blijft het louterend effect ervan te zijn. Er is volgens de wetenschappers zelfs sprake van een therapeutisch effect dat niet mag worden ondeschat. Overigens kan het geen kwaad om regelmatig nog eens terug te bladeren in uw dagboek of om uw opmerkingen geplaatst op één of ander internetforum nog eens te herlezen. Tot eigen voldoening zal vastgesteld worden dat de neiging om naar de sigaret te grijpen als een stuk kleiner is geworden dan op het moment dat u besliste om te stoppen met roken.
 

Syndicatie