Creatine kan gezondheid postief beïnvloeden

Creatine kan gezondheid postief beïnvloeden

Meer wetenschappelijk onderzoek kan nog meer positieve werkingen aantonen

Creatine wordt graag gebruikt door sportmensen, onder andere vanwege de veronderstelde krachtige impuls die deze stof aan prestaties kan geven. Daarom wordt deze stof in de vorm van voedingssupplementen ingenomen. Creatine kan echter ook de gezondheid postief beïnvloeden, het belang er van reikt dus verder dan alleen maar de sportwereld.

De positieve invloed van creatine op de gezondheid zou andere betrekking hebben op het voorkomen van een congestief hartfalen, maar ook in geval van de ziekte van Parkinson, musculaire dystrofie enzovoort kan creatine gunstig werken. Daarnaast zijn er ook studies die wijzen op een positief effect bij de ziekte van Huntington, bij de ziekte van Lou Gherig enzovoort.

Meer wetenschappelijk onderzoek kan nog meer positieve werkingen van creatine aantonen. Zo is er bijvoorbeeld ook meer wetenschappelijk onderzoek nodig wat betreft de invloed van de stof op de spiermassa. Het probleem is echter dat de resultaten van de gedane onderzoeken zelden eensluidend klinken. Wetenschappelijk is nog altijd niet met 100% zekerheid bewezen dat creatine de gezondheid in positieve zin beïnvloedt.