Lopen diabetespatiënten meer kans op Alzheimer?

Lopen diabetespatiënten meer kans op Alzheimer?

Te veel aan insuline in het bloed kan wijzen op Alzheimer in een latere fase van het leven

In het onderzoek naar Alzheimer worden momenteel verschillende pistes bewandeld. Die zijn er op de eerste plaats op gericht om de symptomen van de aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Op dat vlak dient nog een lange weg te worden afgelegd, want veel tastbaars heeft de medische wetenschap nog niet in handen. Sommige denkpistes verdienen alleszins verder onderzoek.

Onlangs verscheen er een studie waarin stond te lezen dat Alzheimer-patiënten die de symptomen van de aandoening in een vroeg stadium vertonen een gunstig effect hadden van het gebruik van de insuline inhaler die door Kurve Technology was ontwikkeld.

Alzheimer-patiënten die deze inhaler gebruikten zagen een lichte verbetering optreden, zonder dat er van echte genezing sprake was. Ze slaagden er bijvoorbeeld beter in om gewone dagelijkse taken uit te voeren, zoals zichzelf aankleden en hun financiën in orde brengen.

Lopen diabetespatiënten meer kans op Alzheimer? Het antwoord op deze vraag zou wel eens ‘ja’ kunnen luiden, hoewel het nog wat vroeg is om definitieve conclusies te trekken. Uit vorige studies is al gebleken dat diabetici een groter risico lopen op het ontwikkelen van dementie en Alzheimer. Mogelijk is hier een rol weggelegd voor insuline, dat de processen in de hersenen helpt beheersen.

Te veel aan insuline in het bloed kan wijzen op een mogelijke ontwikkeling van Alzheimer in een latere fase van het leven. Het is echter nog wat vroeg om op dat vlak al victorie te kraaien. Avandia, ooit het best verkochte diabetes geneesmiddel, kon niets doen om het lot van Alzheimer-patiënten te verbeteren, zo bleek uit een studie die in 2010 verscheen. Anderzijds bleek uit de autopsie van 248 patiënten met Alzheimer dat geneesmiddelen voor de bestrijding van diabetes het aantal verwondingen in de hersenen reduceerde. Van een verbetering in de dementieverschijnselen was echter geen sprake.