Ziekte van Crohn: beheersbaar, maar niet te genezen

Ziekte van Crohn: beheersbaar, maar niet te genezen

De ziekte van Crohn is een chronische (geen verband met naamgever) onsteking van de ingewanden. Ze treft hoofdzakelijk de darm, maar kan alle ingewanden van mond tot anus aantasten. De ziekte werd voor het eerst in 1932 beschreven door de Amerikaanse arts Burill Crohn.
Colitis ulcerosa of ulcerative colitis is een aanverwante aandoening die alleen de brede darm treft. Beiden ziekten worden gecatalogiseerd onder de noemer inflammatory bowel disease of IBD. Zowel de ziekte van Crohn als ulcerative colitis zijn via medicatie onder controle te brengen, maar een genezing is (voorlopig) nog niet mogelijk. Er lijden ongeveer evenveel mannen als vrouwen onder deze ziekte.
Van waar komt de ziekte van Crohn?
Het antwoord op deze vraag moeten we u helaas schuldig blijven, want de wetenschap is er nog niet uit. Er doen zich zowel periodes van activiteit als van inactiviteit voor, zonder dat er een reden is waarom de ziekte van Crohn plots de kop opsteekt en weer (tijdelijk) verdwijnt.
Is de ziekte van Crohn een beschavingsziekte? Ook op deze vraag blijft de wetenschap het antwoord schuldig. Opvallend is wel dat de ziekte procentueel meer opduikt in dichtbevolkte stedelijke regio’s dan op het platteland.
Het milieu kan dus wel degelijk een factor van invloed zijn, hoewel hierover geen zekerheid bestaat. Ook iets in onze voeding kan een rol spelen, evenals roken. Meer wetenschappelijk studiewerk is hieromtrent vereist.
Zoekend naar de oorzaken van de ziekte van Crohn zijn al verschillende factoren naar voren geschoven, waaronder de darmflora en de link met het immuunsysteem. We hebben een aantal microbes nodig voor onze spijsvertering en die worden door het immuunsysteem dan ook met rust gelaten. Bij patiënten met de ziekte van Crohn wordt, om één of andere reden, ook die nuttige darmflora aangevallen. Uiteindelijk ontstaat er schade aan de ingewanden.
Genetisch kan er ook een factor van belang zijn. Mensen die lijden aan de ziekte van Crohn hebben vaak ook familieleden die in dezelfde situatie verkeren. Hetzelfde geldt trouwens voor de volledige IBD-familie. Wetenschappers hebben al een gen geïndentificeerd dat aan de ziekte van Crohn gelinkt kan worden. Dit gen helpt het lichaam beslissen hoe te reageren op microbes. Vreemd genoeg zijn mensen van Joodse afkomst gevoeliger voor de ziekte van Crohn.
Hoe kan de ziekte van Crohn onder controle worden gehouden?
Het ontstaan van de ziekte van Crohn is het gevolg van een complex geheel van factoren. De wetenschap zoekt nog steeds een antwoord op een aantal vragen, antwoorden die voorlopig nog niet zijn gevonden.
Het stellen van de diagnose roept meteen al een aantal vragen op waar nog geen antwoord op is gegeven. Het kan vaak maanden duren alvorens met zekerheid is vastgesteld dat iemand aan de ziekte van Crohn  lijdt. Dat maakt de behandeling van deze pijnlijke ziekte zo frusterend. In het beste geval kan de ziekte onder controle worden gehouden, maar genezing is nog niet mogelijk.
De beste manier om controle over de ziekte van Crohn te verkrijgen, is om in samenspraak met de behandelende arts de verschillende mogelijkheden te overlopen. Uiteindelijk is het de bedoeling om te komen tot een mix die het best bij u persoonlijk past. Qua medicijnen komen uiteraard op de eerste plaats ontstekingsremmers in aanmerking. Daarnaast zijn er ook geneesmiddelen nodig om de symptomen van de ziekte van Crohn te bestrijden.
Symptomen van de ziekte van Crohn
Deze kunnen erg uiteenlopend zijn, maar pijn, (bloedige) diarree en gewichtsverlies horen er in ieder geval bij. Minder voorkomend zijn nachtelijk zweten, gebrek aan eetlust, pijn aan de anus, fistels enzovoort.
Naast de hoofdsymptomen zijn er ook een aantal nevensymptomen die zeer gevarieerd van aard kunnen zijn. Dat maakt het stellen van de diagnose ook zo moeilijk. Een aantal van deze nevensymptomen is (zeer) zeldzaam, anderen komen nauwelijks voor. Het uiteindelijk stellen van een diagnose kan een langdurig proces zijn, die een volledig onderzoek, foto’s, doorlichting, laboratoriumtesten enzovoort vergen.  
Verloop van de ziekte van Crohn
Ook het verloop van de ziekte van Crohn doet heel wat vraagtekens rijzen. De symptomen verschillen vaak naargelang van de ernst van de aandoening. In sommige gevallen blijft ze beperkt tot een klein stuk van de darm, in andere gevallen wordt de ganse darm aangetast.
De meeste patiënten met de ziekte van Crohn kunnen een normaal leven leiden, maar in de meer ernstige gevallen kan het normaal functioneren van de patiënt gevaar lopen. Veel hangt af van de symptomen die uiteindelijk gaan opduiken. Uiteindelijk kan zelfs ziekenhuisopname en/of operatie noodzakelijk zijn.
Het uiteindelijk beeld van de ziekte van Crohn is er één van onduidelijkheid. De wetenschap is zich bewust van dit fenomeen, er wordt rond deze aandoening gewerkt. Er moeten echter nog antwoorden op heel wat vragen gegegen worden.

 

Syndicatie