Cimzia als medicijn voor de behandeling van de ziekte van Crohn

Cimzia®, een geneesmiddel van het Belgische UCB, is het enige gePEGyleerde anti-TNF (Tumour Necrosis Factor). Cimzia® heeft een hoge affiniteit voor humaan TNF-alfa en neutraliseert selectief de pathofysiologische effecten van TNF-alfa.

In het voorbije decennium is TNF-alfa een belangrijk onderwerp van fundamenteel onderzoek en klinische exploratie geworden. Dit cytokine speelt een essentiële rol als mediator van pathologische ontstekingen en een overmatige productie van TNF-alfa zou bij een groot aantal aandoeningen een rechtstreekse rol spelen.
 
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Cimzia ® goedgekeurd voor het verminderen van de tekens en symptomen van de ziekte van Crohn en voor het behoud van een klinische respons bij volwassen patiënten met een matige tot ernstige actieve aandoening met een onvoldoende respons op de conventionele behandeling en voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige reumatoïde artritis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cimzia ® werd in september 2007 in Zwitserland goedgekeurd voor het induceren van een klinische respons en voor het behoud van een klinische respons en remissie bij patiënten met een actieve ziekte van Crohn die geen adequate respons vertoonden op een conventionele behandeling. UCB ontwikkelt Cimzia ® ook voor andere auto-immune aandoeningen.
 
Cimzia® is een geregistreerd handelsmerk van UCB PHARMA S.A.
OXO® en GOOD GRIPS® zijn handelsmerken van Helen of Troy Limited en worden gebruikt onder licentie.

 

Syndicatie