Matig alcoholgebruik kan gezondheid bevorderen

Matig alcoholgebruik kan gezondheid bevorderen

Meer voor- dan nadelen verbonden aan beperkt alcoholgebruik, maar invloed is afhankelijk van ouderdom, leeftijd, geslacht enzovoort

Recent onderzoek heeft bevestigd wat we eigenlijk al eerder wisten: alcohol kan positieve effecten op de gezondheid hebben. In een artikel gepubliceerd in de British Medical Journal toonde een ploeg onderzoekers van de Harvard University aan dat twee alcoholische consumpties per dag hart- en vaatziekten  kunnen helpen voorkomen.

Er werd meer bepaald aangetoond dat mannen die een eerste hartaanval hebben overleefd minder kans hebben om aan een hartziekte te sterven wanneer ze twee glazen alcohol per dag dronken. Of dit ook geldt voor vrouwen, moet nog in verder onderzoek aangetoond worden.

Alicja Wolk en Daniela Di Giuseppe deden in opdracht van het Swedish Research Council meer onderzoek over het verband tussen gezondheid en alcoholverbruik. Ze kwamen tot de conclusie dat in het geval van vrouwen de consumptie van minstens drie alcoholische consumpties per week gedurende een periode van minstens 10 jaar de kansen op het ontwikkelen van reumatoïde artritis minstens halveerden.

Matig alcoholgebruik kan dus de gezondheid bevorderen, maar dan moet de consumptie van alcoholische dranken daadwerkelijk tot een minimum beperkt blijven. Zware drinkers lopen het risico op tal van aandoeningen, waarbij er bijvoorbeeld ook vermoedens zijn dat veel drinken onder andere ook bepaalde vormen van kanker (darmkanker bijvoorbeeld) kan veroorzaken. 

Er zijn dus meer voor- dan nadelen verbonden aan beperkt alcoholgebruik, maar de invloed er van is afhankelijk van ouderdom, leeftijd, geslacht enzovoort. Bovendien is nog niet wetenschappelijk vastgelegd wat matig alcoholgebruik is en wat niet. Ook hieromtrent zal nog heel wat onderzoek moeten worden gevoerd.

Syndicatie