Toch geen verband tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme

Toch geen verband tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme

Britse studie trok verkeerde conclusies, Amerikaanse studie bevestigt ontbreken van een correlatie

In 1998 verscheen er in het Verenigd Koninkrijk een studie waarin een link werd gelegd tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme. De studie zag niet alleen een band met autisme, maar ook met darmziekten. De uitslagen van dit onderzoek zijn jarenlang het voorwerp geweest van de discussies. Heel wat wetenschappers weigerden namelijk om de conclusies van het onderzoek zomaar klakkeloos te aanvaarden.

Volgens het blad toonaangevende blad The Lancet is er duidelijk toch geen verband tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme. De auteurs van het artikel hebben het onderzoek nog eens vanonder het stof gehaald en goed nagepluisd. De Britse studie trok destijds de verkeerde conclusies, zo is de strekking van het aritkel in The Lancet. Een Amerikaanse studie bevestigde overigens het ontbreken van een correlatie tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme.

De U.K. General Medical Council, dat dokters hun licensie verstrekt, stelt vast dat er duidelijk fouten in het onderzoek zijn gesloten. De drie researchers die destijds voor de studie verantwoordelijk waren, en die onder leiding stonden van Andrew Wakefield van het Royal Free Hospital in Londen, zouden heel wat fouten gemaakt hebben. Zo werden er testen uitgevoerd die allesbehalve noodzakelijk waren. Bovendien handelden de onderzoekers zeker niet in het algemeen belang van de kinderen. Wakefield was in de jaren 90 van vorige eeuw bovendien betrokken bij processen tegen de vaccinemakers, zodat er sprake was van een belangenconflict.

Volgens The Lancet stond de studie dus vol fouten en was de betrouwbaarheid er van hoogst twijfelachtig. Toch heeft ze heel wat gevolgen had, want vanwege een vermeende band tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme daalden de vaccinaties in het Verenigd Koninkrijk tegen 2003 tot minder dan 80%. Veel ouders waren met andere woorden bezorgd over de band tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme.

Inmiddels hebben ook tien van de twaalf deelnemers aan het onderzoek zich in 2004 eveneens in een artikel in The Lancet zich afgezet tegen de conclusies van het onderzoek. Zij geloven met andere woorden niet langer in een band tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme. Bij de orginele studie waren 11 jongens 1 meisje van minder dan 10 jaar betrokken. Bij 8 van deze kinderen werd een band gevonden tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme, terwijl deze kinderen voordien kerngezond waren.

Jeffrey Boscamp, professor aan de Hackensack University Medical Center in New Jersey, sprak van een ernstige vergissing. Op die manier werd het vertrouwen in vaccinaties ondermijnd, met alle gevolgen van dien. Met het artikel in The Lancet wordt de studie van haar wetenschappelijk karakter ontdaan. Algemeen wordt nu aangenomen dat er geen band bestaat tussen vaccinaties voor kinderziekten en autisme.

Syndicatie