Welke zijn de waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op autisme?

Welke zijn de waarschuwingssignalen die kunnen wijzen op autisme?

Kinderen kunnen al in een vroege levensfase signalen uitzenden die wijzen op autisme

Het hebben van een autistisch kind is een serieus probleem, daar bestaat geen enkele twijfel over. Niemand kijkt uit om een autistisch kind te mogen opvoeden. Wanneer het probleem zich echter stelt, zal echter geen enkele ouder zijn kind in de steek willen laten. Voor ouders met nog heel jonge kinderen is waakzaamheid echter geboden. Ze moeten namelijk weten welke de waarschuwingssignalen zijn die kunnen wijzen op autisme, zodat ze tijdig maatregelen kunnen nemen. Kinderen kunnen namelijk al in een vroege levensfase signalen uitzenden die wijzen op autisme.

Dat bekent uiteraard niet dat ouders krampachtig moeten gaan zitten wachten tot hun kinderen sporen van autistisch gedrag vertonen. Vaak wordt in paniek door de ouders zelf de diagnose ‘autisme’ gesteld, hoewel die achteraf foutief blijkt te zijn geweest. Bovendien doen er veel indianenverhalen de ronde omtrent autistisch gedrag. Sommige kinderen worden als half- of als gedeeltelijk autistisch beschouwd. Per saldo duiken bij ieder kind op een bepaald moment in de eerste levensjaren signalen op die in de richting van autistisch gedrag kunnen wijzen. Het komt er echter op aan om de ‘valse’ van de ‘echte’ gevallen te onderscheiden. Panikeren heeft dan ook geen enkele zin, wel een waakzaam oogje in het zeil houden.

Vraag blijft uiteraard welke de waarschuwingssignalen zijn die in de richting van autistisch gedrag wijzen. Dat zijn er een vijftal, die in verschillende combinaties kunnen opduiken. Hierbij dient telkens rekening te worden gehouden met het feit dat ieder kind een eigen ontwikkeling kent. Babies groeien elke op hun eigen manier, sommige sneller dan anderen. Op zich hoeft een trage ontwikkeling nog niet in de richting van autistisch gedrag te wijzen.

Dat wordt echter anders wanneer een kind nog (bijna) geen geluiden maakt wanneer het 12 maanden oud is. Opgelet echter, dat betekent natuurlijk dat u zenuwachtig gespannen bij de wieg moet gaan zitten wachten tot de baby eindelijk een geluid maakt. De aanleg voor autistisch gedrag zal op relatief korte termijn wel duidelijk worden, zonder krampachtig op zoek te moeten gaan naar signalen die op autistisch gedrag kunnen wijzen.

Hetzelfde geldt voor kinderen van 12 maanden die nog bewegingen maken, zoals lachen of wuiven. Dit is een tweede belangrijk kenmerk dat in de richting van autistisch gedrag kan wijzen.

Een derde belangrijk kenmerk doet zich voor wanneer een kind op de leeftijd van 16 maanden nog geen woord heeft gezegd. Op die leeftijd moeten namelijk de eerste woordjes al geleerd en gezegd zijn. Wees dus extra waakzaam wanneer dat nog niet is gebeurd.

Een vierde kenmerk is dat het kind op de leeftijd van 24 maanden uit eigen beweging nog geen zinnen bestaande uit twee woorden heeft gezegd. Hierbij dient duidelijk een onderscheid te worden gemaakt tussen wat het kind zelf zegt of wat het van iemand napraat. Het herhalen van andermans woorden telt dus niet.

Het vijfde en mogelijk beslissende kenmerk is wanneer het kind blijkt al zijn vaardigheden voor taal en voor sociale omgang blijkt te zijn kwijtgeraakt. In dat geval kan met een zeer grote mate van zekerheid van autistisch gedrag gesproken worden.

Syndicatie